Tính năng thông báo của cổng thông tin đào tạo

TÍNH NĂNG THÔNG BÁO CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Cổng thông tin đào tạo đã được đưa vào hoạt động trong thời gian vừa qua và đã mang lại hiệu quả trong công tác đào tạo đối với các sinh viên và đơn vị quản lý.
Sinh viên có thể truy cập vào Công thông tin theo link sau:
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/
Chọn mục “Dành cho Giảng viên/Sinh viên/Phụ huynh” và đăng nhập bằng tài khoản SIS.
Hiện nay các thông báo tới sinh viên đã được đưa trực tiếp vào từng tài khoản (ngoài việc thông báo trên trang SIS, trang chủ của Cổng thông tin). Sinh viên có thể xem các thông báo tại mục “Thư báo”.
Thông tin được đưa vào mục “Thư báo” này bao gồm cả các thông báo chung và thông báo dành riêng cho từng sinh viên.Sinh viên cần thường xuyên kiểm tra tài khoản để cập nhật được thông tin cần thiết.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn