• Biểu mẫu về học tập

  27/08/2020

  Biểu mẫu về các quá trình học tập

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

  28/12/2020

  Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

  Chi tiết >>

 • Quy định về việc xin nhận bằng tốt nghiệp

  03/10/2016

  Hướng dẫn thủ tục xin nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy

  Chi tiết >>

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm SEB (Safe Exam Browser) để kiểm tra và thi online

  14/08/2021

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm SEB (Safe Exam Browser) để kiểm tra và thi online

  Chi tiết >>

 • Quy trình về việc đính chính, sửa sai điểm thi

  03/10/2016

  Quy trình công tác đính chính điểm thi

  Chi tiết >>

 • Hướng dẫn thủ tục xin nhận bằng hoặc xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

  26/08/2020

  Hướng dẫn thủ tục xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

  Chi tiết >>

 • Hướng dẫn thủ tục xin nhận bằng hoặc xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

  10/10/2017

  Hướng dẫn thủ tục xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

  Chi tiết >>

 • Quy định về học phí của các khóa năm học 2019-2020

  24/09/2019

  Quy định mức thu học phí các khóa năm học 2019-2020

  Chi tiết >>

 • Hướng dẫn gửi câu hỏi tới Phòng Đào tạo (các vấn đề về học tập, học phí)

  21/09/2021

  Chú ý sinh viên đọc và làm đúng theo hướng dẫn để được xử lý và giải đáp

  Chi tiết >>