• Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

  28/12/2020

  Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

  Chi tiết >>

 • Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

  11/06/2021

  Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về học tập

  27/08/2020

  Biểu mẫu về các quá trình học tập

  Chi tiết >>

 • Mẫu Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp

  09/10/2019

  Mẫu Đồ án / Khóa luật tốt nghiệp sẽ áp dụng từ kỳ 20191. Sinh viên chú ý thực hiện đúng theo mẫu.

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

  10/03/2020

  Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

  Chi tiết >>

 • Quy chế đào tạo chính quy của trường ĐHBKHN năm 2018

  04/12/2018

  Ban hành quy chế đào tạo chính quy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2018

  Chi tiết >>

 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  PHÒNG ĐÀO TẠO

  Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Điện thoại: 024 3869 2008

  Email: dt@hust.edu.vn