TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Phòng 315, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 0243 869 2115

Email: dtsdh@hust.edu.vn

ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC
Số 94, Phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3869 3782
Email: dtlt@hust.edu.vn

CÔNG TÁC SINH VIÊN - HỌC VIÊN
Phòng 103 – 104, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội
Điện thoại: 024 3869 3108
Email: ctsv@hust.edu.vn

THƯ VIỆN TẠ QUANG BỬU
Phòng 204, Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBK Hà Nội
Điện thoại: 024 3869 2243 / 024 2215 3287
Email: tvtqb@hust.edu.vn

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ & HỖ TRỢ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT 
Phòng 101, Nhà C3B, Trường ĐHBK Hà Nội
Điện thoại: 024 3868 2445 / 024 3623 1425
Email: cla@hust.edu.vn