• Triển khai chức năng "Tra cứ điểm kỳ mới nhất" để phục vụ công tác phúc tra

  07/06/2019

  Sinh viên xem điểm kỳ mới nhất trên hệ thống để phục vụ việc phúc tra/phúc khảo.

  Chi tiết >>

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ LÊN LỚP

  16/01/2019

  Từ kỳ 20182 thay đổi giờ lên lớp đối theo khung giờ sau

  Chi tiết >>

 • Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ hè 20173 (đợt chính thức)

  22/11/2018

  Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 - đợt chính thức vào xem lịch phát bằng.

  Chi tiết >>

 • Thông báo lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ 2 năm 2017-2018 (20172)

  27/11/2017

  Sinh viên đang thuộc diện đình chỉ, nghỉ học dài hạn chú ý đọc thông báo thời hạn tiếp nhận trở lại học từ kỳ 20172

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về giáo trình

  10/11/2017

  Biểu mẫu về các thủ tục xuất bản, thanh toán giáo trình

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về thanh toán giảng dạy, thỉnh giảng, kinh phí

  31/08/2017

  Các biểu mẫu về thanh toán khối lượng giảng dạy, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, tra cứu kinh phí thi, danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách cán bộ phản biện

  Chi tiết >>