• THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ LÊN LỚP

  16/01/2019

  Từ kỳ 20182 thay đổi giờ lên lớp đối theo khung giờ sau

  Chi tiết >>

 • Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ hè 20173 (đợt chính thức)

  22/11/2018

  Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 - đợt chính thức vào xem lịch phát bằng.

  Chi tiết >>

 • Thông báo lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ 2 năm 2017-2018 (20172)

  27/11/2017

  Sinh viên đang thuộc diện đình chỉ, nghỉ học dài hạn chú ý đọc thông báo thời hạn tiếp nhận trở lại học từ kỳ 20172

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về giáo trình

  10/11/2017

  Biểu mẫu về các thủ tục xuất bản, thanh toán giáo trình

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về thanh toán giảng dạy, thỉnh giảng, kinh phí

  31/08/2017

  Các biểu mẫu về thanh toán khối lượng giảng dạy, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, tra cứu kinh phí thi, danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách cán bộ phản biện

  Chi tiết >>

 • Quyết định phân lớp Tiếng Anh cho SV khoá K62 và miễn tiếng anh cho SV chương trình tiên tiến năm 2017-2018

  29/08/2017

  Sinh viên K62 được nhà trường phân lớp Tiếng anh theo Quyết định này.

  Chi tiết >>

 • test

  31/05/2017

  Chi tiết >>

 • Hướng dẫn đăng ký học tập

  18/04/2017

  Hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập.

  Chi tiết >>

 • THÔNG TIN LIÊN HỆ

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
  PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

  Điện thoại: 024 3869 2008

  Email: dt@hust.edu.vn