• Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

  22/06/2021

  Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về bằng cấp

  03/10/2016

  Biểu mẫu về các thủ tục về bằng cấp

  Chi tiết >>

 • Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký ĐATN

  30/06/2021

  Sinh viên chú ý khi đăng ký ĐATN lựa chọn định hướng.

  Chi tiết >>

 • Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký học phần ĐATN theo định hướng

  30/06/2021

  Sinh viên chú ý kiểm tra và đăng ký ĐATN theo định hướng phù hợp.

  Chi tiết >>

 • Mẫu Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp

  09/10/2019

  Mẫu Đồ án / Khóa luật tốt nghiệp sẽ áp dụng từ kỳ 20191. Sinh viên chú ý thực hiện đúng theo mẫu.

  Chi tiết >>

 • Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

  10/03/2020

  Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

  Chi tiết >>