Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ hè năm học 2023-2024 (kỳ 2023.3)

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ hè năm học 2023-2024 (kỳ 2023.3)

1. Đăng ký học tập:
 - Sinh viên đăng ký lớp cho học kỳ hè 2023.3 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ:
          + Với các chương trình SIE: http://dk-sie.hust.edu.vn (Video hướng dẫn đăng ký xem tại đây)
          + Với các chương trình khác: http://dk-sis.hust.edu.vn/ (Video hướng dẫn đăng ký xem tại đây) 
 - Sinh viên đăng nhập với tài khoản được cấp theo hướng dẫn dưới đây:
          + Tên đăng nhập: Mã số sinh viên (MSSV)
          + Mật khẩu: là mật khẩu của tài khoản cổng thông tin đào tạo (ctt-sis.hust.edu.vn)
 - Ban Đào tạo sẽ đăng thời khóa biểu kỳ hè trước khi đăng ký và cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin sinh viên ctt.hust.edu.vn:

Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè xem tại đây (Cập nhật 03.07.2024).
 
 - Sinh viên xem mã học phần thuộc chương trình đào tạo (CTĐT) của mình trên cổng thông tin trước khi đăng ký lớp học. Sinh viên các chương trình chuẩn không đăng ký vào những lớp mở cho chương trình đặc biệt (Elitech, SIE). Khối lượng tín chỉ đăng ký tối đa vào kỳ hè là 8TC.
 - Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây.
 
 2. Thời gian đăng ký:
Các chương trình theo các hệ và khóa được chia thành các khung thời gian đăng ký như sau:
 Nội dung
Chương trình
Thời gian
Đăng ký lớp
SIE
16h ngày 01/07/2024
đến 14h ngày 07/07/2024
Đăng ký lớp
Chuẩn – Elitech – K65 về trước
16h ngày 01/07/2024
đến 14h ngày 03/07/2024
Đăng ký lớp
Chuẩn – Elitech – K66, 67,68
16h ngày 03/07/2024
đến 14h ngày 05/07/2024
Đăng ký điều chỉnh
SIE
16h ngày 07/07/2024
đến 14h ngày 11/07/2024
Đăng ký điều chỉnh
Chuẩn – Elitech – K65 về trước
16h ngày 05/07/2024
đến 14h ngày 07/07/2024
Đăng ký điều chỉnh
Chuẩn – Elitech – K66, 67,68
16h ngày 07/07/2024
đến 14h ngày 09/07/2024
Đăng ký điều chỉnh
Tất cả
16h ngày 09/07/2024
đến 14h ngày 11/7/2024
 
 - Đăng ký lớp học: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ hè (vào tuần 3-4 của học kỳ trước) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.
 - Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.
 - Các bước đăng ký lớp như sau: Sinh viên đăng ký à Hệ thống ghi nhận à Hệ thống kiểm tra (sau vài giờ) à Hệ thống ghi nhận đăng ký chính thức hoặc loại bỏ nếu số lượng sinh viên vượt quá giới hạn. Sinh viên cần vào kiểm tra lại trạng thái đăng ký lớp sớm nhất sau một ngày đã đăng ký. Xem kỹ CTĐT trong tài khoản ở CTT để đăng ký đúng mã học phần theo CTĐT quy định.
 - Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.
- Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa (đăng nhập xem lại kết quả sau một ngày đăng ký).
 
3. Chú ý về quá trình đăng ký: 
Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, có thể gây ra tắc nghẽn. Do đó, để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký thuận lợi, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp thực hiện như sau:
 - Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Khi truy nhập vào hệ thống, đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công.
 - Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn và dk-sie.hust.edu.vn trong khung thời gian dành cho CTĐT và khóa của mình. Trong khung thời gian dành cho sinh viên khác, tuyệt đối không mở trang, không truy nhập vào hai trang web trên.
 - Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vndk-sie.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, sinh viên có thể đăng ký vào thời gian khác. Số lớp mở hiện tại được dựa vào lượng sinh viên đăng ký học phần và yêu cầu mở từ Trường/Khoa.
 - Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như: tải lại trang liên tục; mở nhiều trang đăng ký; nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký. Tất cả những thao tác này đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại. Mọi hành động cố tình gây cản trở Ban Đào tạo sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.
 
4. Giải quyết các thắc mắc
 - Các câu hỏi, thắc mắc về đăng ký học tập xem tại trong mục sổ tay sinh viên ở trên cổng thông tin sinh viên: ctt.hust.edu.vn
 - Lớp thí nghiệm, thực tập, đồ án và đồ án tốt nghiệp: do Trường/Khoa phụ trách học phần chủ động mở. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Trường/Khoa phụ trách học phần. Địa chỉ và điện thoại văn phòng các Trường/Khoa tại https://www.hust.edu.vn/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao.
 - Số lượng sinh viên tối đa  đã được đặt theo yêu cầu của Trường/Khoa và dung tích phòng và không thêm vào được nữa.
 - Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được lớp học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:
          + Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước
          + Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Trường/Khoa phụ trách môn học để bổ sung.
+ Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Trường/Khoa phụ trách môn học để bổ sung.
+ Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Trường/Khoa phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Trường/Khoa sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Ban Đào tạo để cập nhật.
+ Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 8 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.
+ Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết.
+ Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.
5. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần,
Hủy lớp:
 - Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên trong thời gian mở đăng ký lớp.
 - Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng đăng ký lớn hơn 20 sinh viên sẽ giữ và mở lớp, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy lớp, các lớp có số lượng 5-19 với các trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét hủy/giữ. Với các trường hợp các sinh viên cần đăng ký học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Trường/Khoa để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).
 - Ban ĐT không mở thêm lớp vào kỳ hè.
                                                                      
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2024
                                                                                              BAN ĐÀO TẠO