THÔNG BÁO VỀ HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 (20232)– ĐỢT 2

THÔNG BÁO VỀ HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 (20232)– ĐỢT 2
  1. Hướng dẫn tra cứu học phí
Các em sinh viên tra cứu học phí học kỳ 2 năm học 2023-2024 từ ngày 27/05/2024 bằng cách đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin sinh viên (ctt.hust.edu.vn), vào mục “Dịch vụ” và sau đó xem phần “Học phí – Công nợ”.
Học phí của mỗi học kỳ được tính toán theo 02 đợt: Đợt 1 tính toán sơ bộ học phí cần đóng, sau đó Đợt 2 sẽ tính lại chính xác học phí của học kỳ. Do vậy các em cần kiểm tra một số mục sau:
+ Tổng số học phí cần đóng Đợt 2 này.
+ Các học phần đang tính học phí ngoài chương trình đào tạo (CTĐT). Định mức học phí với học phần trong và ngoài CTĐT là như nhau, tuy nhiên nếu chưa chính xác sẽ ảnh hưởng đến tính toán mức học bổng của kỳ sau.
  1. Thời gian và cách đóng học phí
- Sẽ bắt đầu đóng học phí từ ngày 27/05/2024 đến hết ngày 09/06/2024.
- Các em thực hiện đóng học phí bằng một trong các phương thức thanh toán theo hướng dẫn đi kèm phần số liệu học phí trong tài khoản sinh viên.
  1. Tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về cách đóng học phí: chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Ban Đào tạo). Địa chỉ email: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước…: chuyên viên Trần Lê Hùng (Ban Đào tạo). Địa chỉ email: hung.tranle@hust.edu.vn
- Các thắc mắc về phí khám sức khỏe: sẽ gửi tới Ban Công tác sinh viên qua địa chỉ email: chi.nghiemthikim@hust.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng C1-104 hoặc qua số điện thoại: 0243.869.3108. Chi tiết thông tin mua BHYT xem tại đây
Các em sử dụng email trường cấp khi liên hệ để xác thực được người gửi. Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 2023.2 Đợt 2 – Mã số SV”. Thời gian tiếp nhận thắc mắc bắt đầu từ ngày 27/05/2024.
  1. Các chú ý
Với các em sinh viên thuộc diện chính sách: số tiền miễn giảm đã được trừ trực tiếp vào học phí Đợt 2.
  1. Một số đường link cần thiết
+ Sổ tay sinh viên: xem tại đây.
+ Các quy định, quy chế, hướng dẫn, biểu mẫu của Ban Đào tạo: xem tại đây.

             BAN ĐÀO TẠO