Đăng ký kế hoạch học tập cho học kỳ hè nămhọc 2023-2024 (20233) và học kỳ 1 năm học 2024-2025 (20241) cho các khóa.

Đăng ký kế hoạch học tập cho học kỳ hè nămhọc 2023-2024 (20233) và

học kỳ 1 năm học 2024-2025 (20241) cho các khóa.

Sinh viên các khoá đăng kế hoạch (đăng ký mã học phần dự định học) cho học kỳ hè năm học 2023-2024 và học kỳ 1 năm học 2024-2025 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://ctt.hust.edu.vn (đăng nhập với tài khoản Email được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2023-2024

Nhà trường sẽ tổ chức học kỳ hè 2023-2024 để giúp cho sinh viên các khoá K68 trở về trước học lại những học phần chưa đạt. Việc đăng ký học học kỳ hè là do sinh viên hoàn toàn tự nguyện; tất cả sinh viên đăng ký học học kỳ hè đều phải đóng 100% học phí với mức học phí theo quy định xem tại đây. Mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 8TC

Thời gian học kỳ hè: 5 tuần, từ tuần 46 đến tuần 50 (15/7/2024 - 16/8/2024).

1/ Đăng ký học phần:

Đăng ký học phần: từ 08h00 ngày 11/3/2024 đến 16h ngày 31/3/2024

Đăng ký lớp: sẽ có thông báo sau

+ Với các học phần đã đăng ký (và chỉ những học phần đã đăng ký) và có mở lớp, sinh viên đăng ký mã các lớp phù hợp với thời khoá biểu của cá nhân.

+ Khối lượng học tập, học phí được xác định bằng các lớp học sinh viên đăng ký thành công (chú ý xem phản hồi ngay sau khi gửi đăng ký).

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

Đăng ký học phần:  từ 08h00 ngày 11/3/2024 đến 16h ngày 14/4/2024

Khối lượng đăng ký tối đa 24TC, tối thiểu 12TC (Lưu ý: với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1, mức 2 tối đa14TC, chưa đủ chuẩn tiếng anh theo từng trình đọ sinh viên tối đa 14TC).

Đăng ký lớp: sẽ thông báo sau

  LƯU Ý: 

 

Sinh viên đăng ký học phần sẽ được ưu tiên đăng ký lớp trước. Sinh viên không đăng ký học phần có khả năng không được mở lớp do số sinh viên ít hoặc không đăng ký lớp được do số sinh viên đã vượt quá số lượng tối đa.

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình và tự kiểm tra kết quả đăng ký sau khi đã thực hiện.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học.

Khóa 64, 65, 66, 67, 68: Sinh viên xem Kế hoạch học tập chuẩn trong Chương trình đào tạo các ngành trong mục chương trình đào tạo trên cổng thông tin như sau:

  • Hướng dẫn tra cứu chương trình đào tạo:

Bước 1: Vào cổng thông tin đào tạo https://ctt.hust.edu.vn
Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống --> Chương trình đào tạo sinh viên
Bước 3: Xem kỳ chuẩn mở của học phần theo Chương trình đào tạo của mình để đăng ký đúng mã học phần.

Chú ý: Chương trình đào tạo của các khóa có thể khác nhau, đặc biệt từ K62 trở đi chương trình đào tạo có thay đổi. Vì thế sinh viên chú ý xem kỹ mã học phần trong CTĐT trước khi đăng ký.

Chương trình đào tạo từ K65 trở đi các em sinh viên chú ý về các học phần thuộc Kỹ sư 180 TC. 
Hướng dẫn học tập chương trình Kỹ sư chuyên sâu đặc thù 180 TC xem tại đây

  • Hướng dẫn đăng ký học phần:
Sau khi đã xác định rõ học phần mình cần đăng ký theo chương trình đào tạo trên ctt-daotao.hust.edu.vn
Bước 1: Đăng nhập trang https://ctt.hust.edu.vn (đăng nhập bằng Email của trường cấp)
Bước 2: Vào mục: Đăng ký học tập --> Đăng ký học phần.
Bước 3: Chọn học kỳ cần đăng ký (Ví dụ: kỳ hè 20233 hoặc kỳ 1 năm 2024-2025 là 20241)
Bước 4: Chọn mã học phần cần đăng ký
Bước 5: Gửi đăng ký.

BAN ĐÀO TẠO.