LỊCH THI GIỮA KỲ - CUỐI KỲ HỌC KỲ 2022.2 -A-AB-B

LỊCH THI GIỮA KỲ - CUỐI KỲ HỌC KỲ 2022.2 -A-AB-B


Phòng Đào tạo thông báo lịch thi giữa kỳ - cuối học kỳ 20222 như sau:

Chú ý: Sinh viên theo dõi thường xuyên thông báo này để cập nhật lịch.