Kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2022-2023 (20222)


Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2022-2023
cho các khóa K
64-K67

 
Sinh viên các khoá K64 - K67 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2022-2023 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sie.hust.edu.vn với các chương trình SIE http://dk-sis.hust.edu.vn/ với các chương trình khác. Sinh viên đăng nhập với tài khoản được cấp theo hướng dẫn dưới đây.

Tên đăng nhập: Mã số SV
Mật khẩu: là mật khẩu của tài khoản cổng thông tin đào tạo (ctt-sis.hust.edu.vn)

Hướng dẫn đăng  lớp học sinh viên xem đâyCTT ĐHBKHN (hust.edu.vn)

(SV SIE xem tại đâyCTT ĐHBKHN (hust.edu.vn))

 

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

1. Đăng ký học tập:

Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 2 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên cổng thông tin đào tạo: ctt.hust.edu.vn

Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở:

-          Thời khóa biểu dự kiến các chương trình Chuẩn, Elitech xem tại đây (cập nhật 10.03.2023)

-          Thời khóa biểu dự kiến các chương trình đào tạo quốc tế SIE xem tại đây. (cập nhật 10.03.2023)

Danh sách các lớp mở và số lượng sinh viên đăng ký sẽ được cập nhật 2 ngày/lần.

K67: Sinh viên K67 được Nhà trường xếp thời khoá biểu theo kế hoạch học tập chuẩn từng ngành (coi như đã được đăng ký). Các môn GDTC sinh viên sẽ tự đăng bắt đầu từ các kỳ sau. Sinh viên K67 ngoại ngữ thể đăng các môn tự chọn.

Hướng dẫn đăng môn học xem tại đây.

K64, K65, K66: sinh viên tự đăng ký lớp theo lịch đăng chi tiếtdưới.

Khối lượng tín chỉ đăng ký:

Sinh viên không thuộc diện cảnh báo học tập:

Chương trình chuẩn: tối đa 24TC, tối thiểu 12TC.

Chương trình Elitech: tối đa 28TC.

Sinh viên bị cảnh cáo học tập hoặc chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo trình độ năm học:

Chương trình chuẩn: tối đa 14TC, tối thiểu 8TC.

Chương trình Elitech hợp tác quốc tế: tối đa 18TC, tối thiểu 8TC. 

Sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo trình độ năm học thể được bỏ giới hạn số tín chỉ tối đa nếu tham gia học các lớp ngoại ngữ của trung tâm Ngôn ngữ Hỗ trợ trao đổi học thuật CLA với CLS, CLG CLE. Thông tin chi tiết xem tại: https://cla.hust.edu.vn/tag/blended-learning/

Phòng Đào tạo xử lý cập nhật điểm TOEIC cho sinh viên vào 3 thời điểm: 7/2/2023 và 18/2/2023 27/2/2023. Sinh viên chú ý cập nhật điểm trước các mốc thời gian này.

2. Thời gian:

Các chương trình khác chia làm các khoảng thời gian như sau:

Nội dung

Chương trình

Thời gian

Ghi chú

Đăng lớp

SIE

16h 09/2/2023-14h 12/2/2023

 

Đăng lớp

Elitech

16h 09/2/2023-14h 15/2/2023

 

Đăng lớp

Chuẩn

16h 15/2/2023-14h 20/2/2023

 

Đăng điều chỉnh

SIE

16h 12/2/2023-14h 06/3/2023

 

Đăng điều chỉnh

Elitech

16h 20/2/2023-14h 23/2/2023

Hạn mở thêm lớp: 20/2

Đăng điều chỉnh

Chuẩn

16h 23/2/2023-14h 01/3/2023

Lớp hủy/giữ: 03/3

Đăng thêm

Tất cả

16h 01/3/2023-14h 06/3/2023

 

Đăng ký lớp học: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 2 (vào tuần 3-4 của học kỳ trước) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.

Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên, sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.

Trong thời gian đăng ký lớp (09/2/2023 – 20/2/2023) và đăng ký điều chỉnh (20/2/2023 – 01/3/2023) của các chương trình đại trà, phân công thời gian đăng ký cho các nhóm trong thời gian đăng ký lớp họcđăng ký điều chỉnh như sau:

0h-1h30 hoặc

12h-13h30

1h30 – 3h hoặc

13h30-15h

3h-4h30 hoặc

15h-16h30

4h30-6h hoặc

16h30-18h

6h-7h30 hoặc

18h-19h30

7h30-9h hoặc

19h30-21h

9h-10h30 hoặc

21h-22h30

10h30-12h hoặc

22h30-24h

K65

20200000-3999

K65

20204000-hết

K66

20210000-2500

K66

20212501-5000

K66

20215001-hết

K62 về trước

K63

K64

Đăng ký thêm: vào các lớp đang có. Sinh viên có thể đăng ký thêm vào các lớp hiện có nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng ký ở các lớp bị hủy cần chú ý đăng ký lại vào các lớp đang mở trong thời gian này.

Đăng ký thêmcác môn của K67: mở cho sinh viên các khóa đăng thêm vào các môn học.

Thời điểm quan trọng:

-Hạn mở thêm lớp: 20/2/2023

-Thông báo lớp ít sinh viên: 28/2/2023.

-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 03/3/2023.

-Kết thúc đăng ký: 06/3/2023.

3. Chú ý về quá trình đăng ký: 

Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. Vì thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:

-Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Khi truy nhập vào hệ thống, đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công (nhớ vào lại trang đăng  để kiểm tra lại trạng thái sau 1 ngày)

-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn  dk-sie.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Trong thời gian dành cho sinh viên khác: không mở trang, không truy nhập vào hai trang web trên.

-Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vn, dk-sie.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, em có thể đăng ký vào thời gian khác. Số chỗ trong các lớp hiện đã mở nhiều hơn so với số lượng sinh viên đăng ký ít nhất 20%.

-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:

-Tải lại trang liên tục

-Mở nhiều trang đăng ký

-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký

Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.

4. Nơi giải quyết các thắc mắc

-Các câu hỏi, thắc mắc: sinh viên có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho phòng Đào tạo qua email theo hướng dẫn gửi thắc mắc đến phòng Đào tạoSổ tay sinh viên - HUST

-Lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp: do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học. Địa chỉ và điện thoại văn phòng các Viện: https://www.hust.edu.vn/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao.

-Số lượng sinh viên tối đa: đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa.

-Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:

-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước

-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.

-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.

-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết

-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.

5. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần

Hủy lớp:

Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên.

Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp có số lượng 5-19 sẽ xét riêng. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).

Mở thêm lớp: 

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 18/2/2023. Các lớp mới mở muộn nhất 20/2/2023.

Rút học phần 

Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 15 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới số tín chỉ tối thiểu và vẫn phải đóng 50% học phí các học phần xin rút (Mẫu đơn tải tại đây  thực hiện gửi email theo hướng dẫn theo mục 17 Sổ tay sinh viên - HUST).

5. Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa sau 1 ngày đăng .

Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng ký đúng mã môn học. Nhiều môn học có cùng tên nhưng có nội dung khác nhau và có mã môn học khác nhau.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 

Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

                                                                      Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2023

                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO