Kế hoạch nộp học phí kỳ 2 năm học 2021-2022 (20212-đợt 1)

THÔNG BÁO VỀ HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 – ĐỢT 1
  1. Hướng dẫn tra cứu học phí:
Các em sinh viên tra cứu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 từ ngày 04/5/2022 bằng cách đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin sinh viên (ctt.hust.edu.vn), vào mục “Dịch vụ” và sau đó vào xem tại phần “Học phí – Công nợ”.
Học phí của mỗi học kỳ được tính toán theo 02 đợt: Đợt 1 tính toán sơ bộ học phí cần đóng, sau đó Đợt 2 sẽ tính lại chính xác học phí của học kỳ. Do vậy các em cần lưu ý xem lại số học phí khi có thông báo đóng Đợt 2.
  1. Thời gian và cách đóng học phí:
- Sẽ bắt đầu đóng học phí Đợt 1 từ ngày 05/5/2022 đến hết ngày 30/5/2022.
- Các em thực hiện đóng học phí qua Viettel Money (sử dụng cổng thanh toán trên Cổng thông tin hoặc sử dụng app Viettel Money). Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Viettel Money và cách đóng học phí qua app xem tại đây.
  1. Tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc:
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về cách đóng học phí: chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Phòng Đào tạo). Địa chỉ email: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước…: chuyên viên Trần Lê Hùng (Phòng Đào tạo). Địa chỉ email: hung.tranle@hust.edu.vn
- Các thắc mắc về bảo hiểm y tế, số tiền bảo hiểm y tế : sẽ gửi tới Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: chi.nghiemthikim@hust.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng C1-104 hoặc qua số điện thoại: 0243.869.3108
- Hỗ trợ liên quan tới Viettel Pay: các em liên hệ với chuyên viên Phạm Ngọc Vĩnh (chuyên viên hỗ trợ của Viettel  Pay) nếu cần hỗ trợ về đăng ký Viettel Pay, cách đóng tiền qua Viettel Pay.
Điện thoại: 0983421216 hoặc 18009000           Email: viettelpay@viettel.com.vn;
Các em sử dụng email trường cấp khi liên hệ để xác thực được người gửi. Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 2021.2 Đợt 1 – Mã số SV”. Thời gian tiếp nhận thắc mắc bắt đầu từ ngày 04/5/2022.
  1. Các chú ý:
 - Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 08/04/2022.
 - Với các em sinh viên thuộc diện chính sách vẫn đóng đủ số tiền học phí Đợt 1. Các khoản miễn giảm sẽ được chi trả sau theo thông báo của Phòng Công tác sinh viên.   

             PHÒNG ĐÀO TẠO