Kế hoạch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 2021.1A

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2021.1A
 
Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2021.1A như sau:

  1. Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân.
  2. Thời gian mở đăng ký trên hệ thống: từ ngày 09/11/2021
  3. Thời gian kết thúc đăng ký: kết thúc ngày 24/12/2021 theo theo Biểu đồ kế hoạch học tập của trường (tham khảo: https://bit.ly/3EXriyK).
  4. Ngày nhận bằng và ngày tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp: theo Biểu đồ kế hoạch học tập của trường: https://bit.ly/3EXriyK
  5. Kết quả xét tốt nghiệp sẽ được cập nhật vào tài khoản học tập của sinh viên theo từng đợt, do vậy các em cần thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập để kịp thời gửi thắc mắc nếu cần.
Sau khi đã có kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản, nếu có thắc mắc các em thực hiện theo hướng dẫn và mẫu đơn trong mục Sổ tay trên Cổng thông tin sinh viên (dòng số 14 trong bảng): https://bit.ly/3mUkLPk
  1. Để đảm bảo quá trình xét tốt nghiệp được thuận lợi, các em cần kiểm tra các mục sau:
+ Thực hiện công nhận tương đương/thay thế cho các học phần nếu cần thiết (gửi email tới chuyên viên Nguyễn Thị Hà Thu qua email: thu.nguyenthiha@hust.edu.vn).
Mẫu đơn có tại (dòng số 7 trong bảng): https://bit.ly/3mUkLPk
+ Đăng ký các học phần tự chọn tự do (TCTD) nếu chưa đăng ký. Trong trường hợp cần điều chỉnh danh mục học phần TCTD thì các em sẽ tự điều chỉnh trong quá trình đăng ký tốt nghiệp.
+ Đảm bảo đã đạt đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.
  1. Để chuẩn bị cho việc in bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng, các em cần kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh. Nếu có bất cứ sai sót nào thì cần liên hệ ngay với cô Nguyễn Thanh Sơn (email: son.nguyen@hust.edu.vn) để được hướng dẫn.
  2. Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp ra trường, các em xem hướng dẫn thủ tục Thanh toán ra trường tại đây: https://bit.ly/3EXFrMK
  3. Các em cần thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập cá nhân và xem các thông báo liên quan trên Cổng thông tin sinh viên (ctt.hust.edu.vn)
       PHÒNG ĐÀO TẠO