Kế hoạch nộp học phí kỳ hè 20203

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH ĐÓNG HỌC PHÍ KỲ 20203

Kỳ 2020.3 đã kết thúc nhưng việc thu học phí vẫn tạm hoãn, chưa thực hiện theo kế hoạch vì Nhà trường mong muốn chia sẻ những khó khăn về kinh tế với các em và gia đình. Tuy nhiên đến thời điểm này việc thu học phí cũng không thể dừng lại muộn hơn vì có rất nhiều em sinh viên đã hoàn thành việc học tập, có yêu cầu thanh toán học phí để tốt nghiệp ra trường; do đó nhà trường thông báo về việc thu học phí kỳ 20203 như sau:
I. Thông báo chung
1. Học phí đợt này chưa tính tới các học phần kèm thí nghiệm/thực hành và các học phần thuần túy là thực hành/thí nghiệm của kỳ 20202.
2. Sinh viên thuộc diện chế độ chính sách cần đóng đủ 100% học phí do kỳ hè là kỳ tự nguyện đăng ký.
3. Với những sinh viên đã đóng thừa tiền học phí kỳ 20202: số tiền thừa sẽ được trừ trực tiếp học phí đợt 20203 hoặc chuyển sang học phí của kỳ kế tiếp, hoặc được chuyển trả (qua chuyển khoản) nếu thanh toán tốt nghiệp ra trường trong đợt hè này. 
II. Thời gian đóng học phí và hình thức đóng
1. Thời gian đóng học phí kỳ 20203:
+ Bắt đầu đóng học phí từ 8h00 ngày thứ hai 20/09/2021
+ Kết thúc đóng học phí tại 17h00 ngày thứ sáu 10/10/2021.
2. Hình thức đóng học phí: sẽ đóng học phí bằng ứng dụng ví điện tử Viettel Pay.
III. Cách thức tra cứu học phí & Thắc mắc học phí
1. Tra cứu thông tin học phí của học kỳ 20203, các khoản hỗ trợ (nếu có) và khoản thu trên tài khoản cá nhân tại https://ctt.hust.edu.vn (đã cập nhật từ ngày 13/09/2021).
2. Nếu các em có thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ qua email theo hướng dẫn sau: 
a) Tiêu đề email ghi theo cú pháp “Học phí 20203 – Mã số sinh viên
b) Các thắc mắc về cách đóng học phí: gửi đến email duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn (chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương).
c) Các thắc mắc về các khoản thu học phí, mức học phí, số tín chỉ, dư nợ đợt trước/ kỳ trước: gửi đến email hung.tranle@hust.edu.vn (chuyên viên Trần Lê Hùng).

Các em sinh viên đọc kỹ thông báo, thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo các nội dung hướng dẫn.

PHÒNG ĐÀO TẠO