Thông báo kiểm tra tiếng anh đầu vào K65 (dành cho sinh viên Chương trình tiên tiến và quốc tế)

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K65
(Dành cho SV chương trình Tiên tiến và Quốc tế)

Để phân loại và xếp lớp học tiếng Anh đúng trình độ cho sinh viên, tạo điều kiện cho quá trình dạy và học tiếng Anh đạt hiệu quả, nhà trường tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào. Đề nghị toàn bộ sinh viên trong các chương trình liệt kê ở dưới đăng ký và tham dự kiểm tra. Trường hợp sinh viên không tham dự kỳ kiểm tra này sẽ được xếp vào lớp tiếng Anh cơ bản và phải học toàn bộ chương trình bổ trợ ngoại ngữ.

1.      Đối tượng dự thi
- Sinh viên chương trình tiên tiến (khối tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính).
- Sinh viên chương trình hợp tác quốc tế (các mã chương trình: ME-GU, IT-LTU, IT-VUW, EM-VUW, TROY-BA và TROY-IT).
2.      Hình thức thi
Bài kiểm tra gồm hai phần:
- Phần thi nói trực tiếp (10-15 phút): Hỏi và vấn đáp trực tiếp với giáo viên.
- Phần thi trên máy tính (75 phút): Nghe hiểu (15 phút), từ vựng & ngữ pháp, đọc hiểu và viết (60 phút).
3.      Thời gian, địa điểm và danh sách thi
- Thời gian thi: Ngày thi 11/10/2020.
-  Địa điểm thi:
o   Phần thi nói: tại nhà D4, D6.
o   Phần thi trên máy tính: tại nhà C3B, nhà B1, nhà D5.
- Danh sách sinh viên dự kiến thi và kíp thi: sẽ được công bố ngày 7/10/2020 tại các trang web: ctt-daotao.hust.edu.vncla.hust.edu.vn.
- Danh sách sinh viên thi chính thức sẽ được công bố trước 20h ngày 10/10/2020  tại các trang web: ctt-daotao.hust.edu.vncla.hust.edu.vn.
4.      Thủ tục dự thi
- Sinh viên đăng ký trực tiếp tại hội trường C2 từ ngày 9, đến trước 15h ngày 10/10/2020 (ngày xác nhận nhập học).
- Phí dự thi: 210.000 đồng.
5.      Thủ tục miễn thi
- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ 5.5 IELTS trở lên hoặc tương đương còn hiệu lực đến ngày 05/10/2020.
- Thủ tục miễn thi: sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tại phòng 101, C3B Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật từ 05/10 đến 07/10/2020.
- Công bố danh sách miễn thi vào ngày 10/10/2020: Xem trên trang cla.hust.edu.vn  và ctt-daotao.hust.edu.vn.
6.      Liên hệ hỗ trợ
- Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật: cô Huyền, huyen.dothithu@hust.edu.vn; C3B-101, ĐT: 024.3868.2445 / 024.3623.1425.
Phòng Đào tạo: cô Thu, 202A C1, thu.nguyenthiha@hust.edu.vn; ĐT: 0243 869 2008. 

.