Kế hoạch đóng học phí kỳ 20202 - đợt 2

Kế hoạch đóng học phí Đợt 2 của học kỳ 20202

Trong giai đoạn vừa qua Phòng Đào tạo đã nhận được nhiều câu hỏi từ các phụ huynh và các em sinh viên về việc chưa đóng được học phí cho đợt 2 của kỳ 20202, việc lùi thời điểm này cũng có lý do một phần là Nhà trường mong muốn chia sẻ những khó khăn về kinh tế với rất nhiều gia đình và một phần là muốn tổ chức được những lớp học tại trường trước những thời điểm thu học phí của kỳ. Tuy nhiên đến thời điểm này việc thu học phí cũng không thể dừng lại muộn hơn vì có rất nhiều em sinh viên đã hoàn tất việc học tập để tốt nghiệp, có yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ học phí để ra trường.

Học phí của Đợt 2 kỳ 20202 đã được tính toán dựa trên điều kiện thực tế trong tổ chức dạy-học, cũng như sự hỗ trợ của Nhà trường thông qua việc trừ trực tiếp các khoản hỗ trợ vào học phí cần đóng, thông tin chi tiết sẽ như sau:

I. Thông báo chung:

 1. Học phí đợt 2 sẽ chỉ tính với các học phần lý thuyết/bài tập không kèm thí nghiệm/thực hành và các học phần Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp; các học phần lý thuyết/bài tập có kèm thực hành/thí nghiệm hoặc các học phần thuần túy là thực hành/thí nghiệm sẽ chưa tính vào học phí trong đợt này.
 2. Sinh viên thuộc diện chế độ chính sách sẽ được trừ khoản hỗ trợ của Nhà trường trong khoản thu học phí Đợt 2. Riêng khoản miễn giảm do Nhà nước cấp bù sẽ được chi trả sau theo đợt khi Nhà trường nhận được kinh phí.
 3. Sinh viên thuộc diện được hỗ trợ bởi Chương trình hỗ trợ do Covid-19 của Trường sẽ được trừ khoản hỗ trợ trong khoản thu phí Đợt 2.
 4. Với những sinh viên đã đóng thừa số tiền học phí theo tính toán của Đợt 2: số tiền thừa sẽ được tính vào lần tính học phí tiếp sau, hoặc chuyển sang học phí của kỳ kế tiếp, hoặc được chi trả (chuyển khoản) khi làm thanh toán ra trường. 
II. Thời gian đóng học phí Đợt 2 và hình thức đóng:
 1. Thời gian đóng học phí Đợt 2 kỳ 20202:
  • Sẽ bắt đầu đóng học phí từ 8h00 ngày thứ hai 19/7/2021
  • Kết thúc đóng học phí tại 17h00 ngày thứ sáu 20/8/2021.
 2. Hình thức đóng học phí: sinh viên sẽ đóng học phí bằng ứng dụng ví điện tử Viettel Pay.
III. Cách thức tra cứu học phí & Thắc mắc học phí:
 1. Tra cứu thông tin học phí của học kỳ 20202, các khoản hỗ trợ (nếu có) và khoản thu trong Đợt 2 trên tài khoản cá nhân tại https://ctt.hust.edu.vn từ ngày 19/7/2021.
 2. Nếu các em có thắc mắc cần giải đáp, liên hệ bằng email Nhà trường đã cấp theo hướng dẫn sau: 
a) Tiêu đề email ghi theo cú pháp “Học phí Đợt 2 20202 – Mã số sinh viên”;
b) Các thắc mắc về các khoản thu học phí, mức học phí, số tín chỉ, dư nợ đợt trước/ kỳ trước: gửi đến email  hung.tranle@hust.edu.vn (chuyên viên Trần Lê Hùng-Phòng ĐT).
c) Các thắc mắc về phương thức thu học phí: gửi đến email duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn  (chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương-Phòng ĐT).
d) Các thắc mắc về định mức hỗ trợ theo Chương trình hỗ trợ do Covid của trường sẽ liên với phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: CTSV@hust.edu.vn
e)  Các thắc mắc về số tiền miễn giảm học phí dành cho sinh viên diện chế độ chính sách: gửi email tới chuyên viên Trần Lê Hùng theo địa chỉ hung.tranle@hust.edu.vn
Các em sinh viên đọc kỹ thông báo, thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo các nội dung hướng dẫn.

             PHÒNG ĐÀO TẠO