Kế hoạch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20202-B

THÔNG BÁO
MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2020.2B
 
Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2020.2B như sau:
1.Thời gian mở đăng ký: từ ngày 12/07/2021
2.Thời gian kết thúc đăng ký: sẽ có thông báo sau trên Cổng thông tin sinh viên.
3.Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân.

   Sinh viên đăng nhập vào trang (ctt-sis.hust.edu.vn) --> Đồ án - Tốt nghiệp --> Đăng ký xét tốt nghiệp
4.Quá trình xét tốt nghiệp sẽ tiến hành liên tục theo phương thức “cuốn chiếu” và kết quả xét tốt nghiệp sẽ được cập nhật vào tài khoản học tập của sinh viên đã đăng ký theo từng đợt, do vậy các em cần thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập để kịp thời gửi thắc mắc nếu cần.
Sau khi đã có kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản, nếu các em có thắc mắc sẽ gửi email tới cả 2 địa chỉ sau: huong.nguyenthi1@hust.edu.vntung.nguyenxuan@hust.edu.vn. Tiêu đề email ghi theo cú pháp sau: Mã số SV-Thắc mắc tốt nghiệp 2020.2B (ví dụ: 20161234-Thắc mắc tốt nghiệp 2020.2B). 
5.Để đảm bảo quá trình xét tốt nghiệp được thuận lợi, các em cần kiểm tra các mục sau:
+ Thực hiện chuyển điểm tương đương cho các học phần nếu cần thiết (gửi tới chuyên viên Nguyễn Thị Hà Thu qua email: thu.nguyenthiha@hust.edu.vn).
+ Đăng ký các học phần tự chọn tự do (TCTD) nếu chưa đăng ký. Trong trường hợp cần điều chỉnh danh mục học phần TCTD thì sẽ tự điều chỉnh trong quá trình đăng ký tốt nghiệp.
+ Đảm bảo đã đạt đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.
6.      Để chuẩn bị cho việc in bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng, các em cần kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh. Nếu có bất cứ sai sót nào thì cần liên hệ với cô Nguyễn Thanh Sơn (email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn) để được hướng dẫn.
7.      Sinh viên cần thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập cá nhân và xem các thông báo liên quan trên Cổng thông tin sinh viên (ctt.hust.edu.vn)
      
PHÒNG ĐÀO TẠO