Lịch mở đăng ký học tập đợt 20201-B

Lịch mở đăng ký thêm vào các lớp mở đợt 20201-B

Thời gian: 14h00 ngày 27/10/2020 đến 16h00 ngày 02/11/2020.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký thêm vào các lớp mở ở kỳ 20201-B có thể vào đăng ký, chú ý không xóa hay thay đổi các lịch đã đăng ký trong thời gian trước đây.
Sinh viên đăng ký trên trang dk-sis.hust.edu.vn
Phòng Đào tạo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn