Lịch mở đăng ký với lớp K65

Thông báo lịch mở đăng ký thêm vào các lớp K65


Sinh viên các khóa từ K64 trở về trước có nhu cầu học lại các học phần mở với lớp K65 vào đăng ký theo kế hoạch:

Trang đăng ký học tập của sinh viên Elitech và hệ chuẩn: dk-sis.hust.edu.vn
Trang đăng ký học tập của sinh viên Chương trình đào tạo quốc tế (SIE):  dk-sie.hust.edu.vn

Thời gian mở: từ 14h00 ngày 17/10/2020 đến 16h00 ngày 21/10/2020. 

File thời khóa biểu tạm thời xem tại đây

File thời khóa biểu tạm thời của chương trình đào tạo quốc tế SIE xem tại đây

Chú ý: Hiện các chương trình Elitech (CTTT, Tài năng, PFIEV, ICT, Một số chương trình SIE) đang trong thời gian xếp nên chưa mở cho đăng ký. Các chương trình này sẽ mở đăng ký thêm trong thời gian sớm nhất.
Một số học phần từ K65 mở có tương đương: 
FL1100 sẽ tương đương với mã FL1129
FL1101 sẽ tương đương với mã FL1130


Sinh viên K65 các chương trình chuẩn, một số chương trình Elitech, đào tạo quốc tế có thể xem Thời khóa biểu tạm thời trên ctt-daotao.hust.edu.vn --> Thời khóa biểu tạm thời.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn