Lịch mở đăng ký kế hoạch học tập (đăng ký học phần) học kỳ 2 năm học 2020-2021 (20201)

THÔNG BÁO LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP (ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN) KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 (20202)


Sinh viên các khóa K64 trở về trước sẽ đăng ký kế hoạch học tập (đăng ký học phần) học kỳ 20202 như sau:

Thời gian mở đăng ký: Từ 18h00 ngày 06/10/2020 đến 16h00 ngày 16/10/2020.
Sinh viên đăng nhập vào trang https://ctt-daotao.hust.edu.vn/ vào phần Kế hoạch học tập --> Đăng ký học phần để đăng ký học phần.

Việc đăng ký học phần cho học kỳ 20202 rất quan trọng trong việc giúp nhà trường nắm bắt được số lượng sinh viên có nhu cầu học tại kỳ 20202 để phòng Đào tạo mở số lượng lớp cho phù hợp.

Chú ý:

  • Chú ý kiểm tra chương trình đào tạo trên tài khoản cá nhân của sinh viên trước khi đăng ký học phần để chọn mã học phần đúng theo chương trình đào tạo của mình.
  • Sinh viên phải đăng ký các học phần có nhu cầu muốn học để đảm bảo nhà Trường sẽ mở đủ lớp cho sinh viên đăng ký học kỳ 20202Những sinh viên có đăng ký học phần sẽ được ưu tiên đăng ký vào thời gian Đăng ký chính thức.
  • Sinh viên K65 không phải đăng ký học phần, kỳ 20202 sinh viên vẫn được nhà trường đăng ký học tập.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn