Kế hoạch đóng học phí của sinh viên học kỳ 20201 (đợt 1)

THÔNG BÁO
Về học phí kỳ I năm học 2020-2021 (20201) – Đợt 1
(bao gồm cả các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế)
 
Phòng Đào tạo thực hiện việc tính toán học phí cho mỗi học kỳ theo 02 đợt:
 • Đợt 1: tính toán sơ bộ học phí cần đóng;
 • Đợt 2: tính toán chính xác học phí của mỗi sinh viên trong học kỳ đang học.
 1. Tra cứu số tiền học phí:
Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20201 (đợt 1) từ ngày 28/09/2020 bằng cách:
Đăng nhập tài khoản Cổng thông tin đào tạo à vào mục Thông tin công nợ học phí
 1. Thời gian đóng học phí:

Các em sinh viên sẽ bắt đầu nộp học phí đợt 1 từ 8h00 ngày 05/10/2020 

 1. Cách thức đóng học phí:
 • Cách thức đóng học phí: các em sinh viên thực hiện đóng học phí qua Viettel Pay.
 • Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Viettel Pay và thực hiện đóng học phí sẽ xem tại đây   
 • Lưu ý: Nhà trường không thực hiện thu tiền học phí bằng bất cứ hình thức nào khác.
 1. Cách gửi các thắc mắc liên quan tới học phí:
 • Các thắc mắc về bảo hiểm y tế, số tiền bảo hiểm y tế:

+Liên hệ với Phòng CTSV (C1-104). ĐT: 0243.869.3108

+E-mail: ctsv@hust.edu.vn

 • Các thắc mắc số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước… :

+Liên hệ với chuyên viên Trần Lê Hùng (Phòng Đào tạo) qua email: hung.tranle@hust.edu.vn

 • Các thắc mắc về đăng ký Viettel Pay, cách đóng tiền qua Viettel Pay:

+Các em liên hệ trực tiếp với chuyên viên Trần Thị Thanh (chuyên viên hỗ trợ của Viettel Pay)

+Điện thoại liên hệ: 0984.802.338

+Địa chỉ email: thanhtt21@viettel.com.vn

 • Hướng dẫn gửi email thắc mắc về học phí tới các đơn vị:

+Các em sử dụng email trường cấp khi liên hệ để xác thực được người gửi.

+Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 20201  Đợt 1 – Mã số SV”

+Thời hạn nhận thắc mắc về số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước: hạn cuối đến 17:00 ngày 04/10/2020 (lưu ý đây là học phí tạm tính Đợt 1 nên sẽ còn được tính lại chính xác, bù trừ vào Đợt 2)

+Các email gửi không đúng qui cách sẽ không được xem xét do không xác thực được người gửi hoặc bị hệ thống loại bỏ vào mục thư rác.

 1. Các chú ý:  

1.Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây:

+Các sinh viên đang thuộc diện bị xem xét buộc thôi học.

2.Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 20/09/2020.

3.Học phí đợt 1 chưa xét đến học phần ĐATN (do đang trong quá trình xét nhận ĐATN và tiếp nhận thắc mắc của SV).

4. Sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định:

+Các em vẫn thực hiện nộp đủ số tiền học phí Đợt 1.

+Các khoản miễn giảm sẽ được chi trả sau theo đợt (các em liên hệ Phòng Công tác sinh viên nếu có các thắc mắc về miễn giảm).   

             PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn