Kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên kỳ 20192

Kính gửi các thầy cô Cán bộ QLL sinh viên,
Phòng CTSV xin gửi kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên học kỳ 20192 như sau:
Từ 20/7/2020 tới 03/8/2020: Sinh viên tự đánh giá điểm cho kỳ 20192.
Từ 04/8/2020 tới 16/8/2020: Giáo viên đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cho kỳ 20192.
Từ 18/8/2020 tới 23/8/2020: Thời gian điều chỉnh điểm dành cho sinh viên và giáo viên.
Từ 23/8/2020 tới 01/9/2020: Rà soát và chốt điểm rèn luyện năm học 2019 - 2020.
Để công tác đánh giá đạt kết quả, Phòng CTSV kính mong các thầy cô thông báo tới đầy đủ các sinh viên của lớp, hướng dẫn các em tự đánh giá. Các thầy cô nên tổ chức họp lớp Online để thực hiện các nội dung liên quan tới nội dung này.
Trân trọng thông báo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn