Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-B

THÔNG BÁO
MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.2B
 

Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2019.2B như sau:
1.     Thời gian mở đăng ký: 8:00 ngày 17/7/2020

2.    Thời gian kết thúc đăng ký: 17:00 ngày 09/8/2020

Các sinh viên lưu ý và đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các mục sau:
 • Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân.
Đăng nhập vào tài khoản trên trang ctt-daotao.hust.edu.vn --> Đăng ký xét tốt nghiệp
 • Khi kết thúc đợt mở đăng ký sẽ bắt đầu quá trình xét tốt nghiệp; do vậy sinh viên cần đảm bảo:
  •    Thực hiện chuyển điểm tương đương cho các học phần (nếu có).
  •    Đăng ký đủ các học phần tự chọn tự do (nếu chưa đăng ký) trên trang SIS.hust.edu.vn.
  •    Điểm TOEIC (hoặc tương đương) phải còn hạn.
 • Sinh viên nếu thiếu một trong các mục sau sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp:
  •    Chưa hoàn thành đủ các học phần trong chương trình đào tạo hoặc chưa chuyển điểm tương đương, chưa đăng ký học phần tự chọn tự do.
  •    Điểm CPA<2.0
  •    Chưa tích lũy đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.
  •    Chưa đạt chuẩn tiếng Anh (theo yêu cầu của chương trình đào tạo).
 • Sinh viên kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh.
  •    Nếu có sai sót cần làm đơn theo mẫu nộp về phòng 202-C1 (thông tin chi tiết có thể liên hệ cô Nguyễn Thanh Sơn theo email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn)
 • Sinh viên kiểm tra để đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo qui định.
       PHÒNG ĐÀO TẠO 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn