Kế hoạch thu học phí kỳ 20192 (Đợt 2)

Kế hoạch thu học phí Đợt 2 của học kỳ 20192

Nhà trường thông báo kế hoạch thu học phí Đợt 2 của học kỳ 20192 như sau:

I. Thông báo chung:

1)     Học phí của cả kỳ 20192 sẽ được tính toán lại một cách chính xác dựa trên toàn bộ các học phần mà các em đã đăng ký học tập trong kỳ 20192.

2)     Các khoản hỗ trợ dành cho sinh viên thuộc diện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và sinh viên thuộc Chương trình hỗ trợ do Covid-19 sẽ được tính toán lại đầy đủ căn cứ theo học phí của cả kỳ 20192.

II. Một số lưu ý đối với các sinh viên:

1)     Danh sách sinh viên thuộc diện được hỗ trợ giảm học phí bổ sung theo Chương trình hỗ trợ do Covid-19 của Trường ĐHBK Hà Nội sẽ có trước ngày 12/6/2020 (kết quả được gửi tới email của từng sinh viên đã đăng ký).

2)     Sinh viên thuộc diện chế độ chính sách và sinh viên được hỗ trợ bởi Chương trình hỗ trợ do Covid-19 (bao gồm cả các em được xét nhận bổ sung) sẽ được trừ khoản hỗ trợ trong khoản thu học phí Đợt 2.

3)     Học bổng hỗ trợ học tập sẽ được trao theo hình thức chuyển khoản cho sinh viên vào ngày 20/6/2020.

III. Để việc đóng học phí được chính xác và thuận tiện, các sinh viên cần thực hiện một số nội dung sau:

1)     Tra cứu thông tin học phí của cả học kỳ 20192, các khoản hỗ trợ (nếu có) và khoản thu trong Đợt 2 trên tài khoản cá nhân tại https://ctt-daotao.hust.edu.vn từ ngày 12/6/2020.

2)     Nếu các em có thắc mắc cần giải đáp hoặc đề nghị cần giải quyết về học phí, liên hệ bằng email Nhà trường cấp với tiêu đề email (subject) ghi rõ “Học phí Đợt 2 20192 – Mã số sinh viên” trước 16h00 ngày 19/6/2020 theo các hướng dẫn sau:

a) Các thắc mắc về khoản thu học phí, mức học phí, số tín chỉ, dư nợ đợt trước/ kỳ trước: gửi đến email hung.tranle@hust.edu.vn (chuyên viên Trần Lê Hùng-Phòng Đào tạo).

b) Các thắc mắc khác về phương thức thu học phí: gửi đến email duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn (chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương-Phòng Đào tạo).

IV. Về quá trình thực hiện thu học phí Đợt 2:

1)     Thời gian thu học phí Đợt 2 kỳ 20192:

-         Sẽ bắt đầu thu học phí từ 8h00 ngày 20/6/2020

-         Kết thúc thu học phí tại 17h00 ngày 30/6/2020.

2)     Hình thức thu: Nhà trường thu học phí từ tài khoản thu học phí của sinh viên tại Ngân hàng VietinBank hoặc AgriBank. Nhà trường không thu học phí bằng bất cứ phương thức nào khác.

3)     Để đảm bảo đóng đủ học phí theo quy định, các em cần duy trì số tiền trong tài khoản bằng hoặc lớn hơn khoản học phí cần đóng cộng với khoản tiền duy trì tài khoản theo quy định của ngân hàng. Các sinh viên được miễn phí nộp tiền vào tài khoản để đóng học phí tại bất kỳ chi nhánh nào của VietinBank trên toàn quốc.

Các sinh viên đọc kỹ thông báo, thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo các nội dung hướng dẫn.

PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn