Kế hoạch học tập từ tuần 38 (11/05/2020)

Thân gửi các sinh viên toàn Trường

Căn cứ Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong trường học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng thông báo tới các em sinh viên như sau:

1. Triển khai giảng dạy trực tiếp trên lớp cho toàn bộ các lớp học phần của học kỳ 2019.2 kể từ ngày 11/5/2020 theo đúng thời khóa biểu tuần (lịch học, khung giờ, phòng học) đã công bố từ đầu năm học.
- Lịch thi giữa kỳ của các học phần được bố trí trong khoảng thời gian từ 18/5 đến 22/5/2020, ngoại trừ các học phần toán đại cương được bố trí vào các ngày 30/5 và 31/5. 
 

Chi tiết lịch thi cuối kỳ 20192-A và giữa kỳ 20192-AB xem tại đây.


- Học kỳ 2019.2 sẽ kết thúc khi hết tuần 44 (27/6/2020). Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần (bao gồm cả bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp đại học) bắt đầu từ tuần 45 (29/6/2020) và kết thúc vào cuối tuần 47 (18/7/2020). Học kỳ hè bắt đầu từ tuần 49 (27/7/2020) và kết thúc vào ngày 29/8/2020. Tuần thi kỳ hè từ 31/08/2020 đến 05/09/2020.

2. Các lớp học phần đặc thù (thí nghiệm, thực hành, phần luyện tập của Giáo dục thể chất, phần thực hành của các học phần QP-AN) đã có lịch học tăng cường để đảm bảo đúng kế hoạch học tập của học kỳ.

Lịch học GDTC thực hiện từ tuần 38 (11/05/2020) xem chi tiết tại đây

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 2019.1B sẽ được nhận bằng tốt nghiệp đúng thời hạn ghi trên Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2019-2020.
Sinh viên đến nhận bằng tại các Viện chuyên ngành (chú ý theo dõi lịch phát bằng của từng Viện chuyên ngành).
 
Thông tin chi tiết về kế hoạch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20191-B xem tại đây

 
 4. Sinh viên thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, hạn chế tiếp xúc. Các sinh viên ngồi đúng vị trí theo sơ đồ cố định trên lớp.

Trân trọng thông báo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn