Kế hoạch thu học phí Đợt 1 của học kỳ 20192

Kế hoạch thu học phí Đợt 1 của học kỳ 20192

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo kế hoạch thu học phí Đợt 1 của học kỳ 20192 như sau:

I. Thông báo chung:

1)    Nhà trường giãn thời điểm thu học phí Đợt 1 muộn hơn so với kế hoạch khoảng 2 tháng, đồng thời Đợt 1 chỉ phải đóng tối thiểu 50% học phí (thay vì 60% như các học kỳ trước).

2)     Học phí Đợt 1 chỉ tính với các học phần có nội dung lý thuyết/bài tập trong học kỳ 20192. Học phí Đợt 1 chưa tính đến: học phần tốt nghiệp; các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 20/2/2020; các học phần thí nghiệm; các học phần thực hành về chuyên môn, thực hành GDTC và GDQP-AN. Phần học phí này sẽ được thu muộn hơn vào Đợt 2.

3)    Thời điểm thu học phí Đợt 2 cũng sẽ được lùi tương ứng, phù hợp với lịch học Học kỳ 20192.

II. Một số lưu ý đối với các sinh viên:

1)    Danh sách sinh viên thuộc diện được hỗ trợ giảm học phí theo Chương trình hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Trường ĐHBK Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chương trình hỗ trợ do Covid-19) sẽ có trước ngày 30/4/2020 (kết quả sẽ được gửi tới email của từng sinh viên đã đăng ký).

2)    Sinh viên thuộc diện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và sinh viên được hỗ trợ bởi Chương trình hỗ trợ do Covid-19 sẽ được trừ khoản hỗ trợ trong khoản thu học phí Đợt 1. Chi tiết các khoản hỗ trợ xem trong Phụ lục kèm theo thông báo này.

3)   Học bổng hỗ trợ học tập sẽ được trao cho sinh viên ngay sau khi kết thúc thu học phí Đợt 1.

III. Để việc đóng học phí được chính xác và thuận tiện, các sinh viên cần thực hiện một số nội dung sau:

1)     Tra cứu thông tin học phí học kỳ 20192 và khoản thu trong Đợt 1 trên tài khoản cá nhân tại https://ctt-daotao.hust.edu.vn từ ngày 4/5/2020.

2)     Nếu các em có thắc mắc cần giải đáp hoặc đề nghị cần giải quyết về học phí, liên hệ bằng email Nhà trường cấp với tiêu đề email (subject) ghi rõ “Học phí Đợt 1 20192 – Mã số sinh viên” trước 16h00 ngày 10/5/2020 theo các hướng dẫn sau:
a) Các thắc mắc về khoản % miễn giảm do COVID-19 : gửi đến email ctsv@hust.edu.vn
b) Các thắc mắc về khoản thu học phí, mức học phí, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước: gửi đến email hung.tranle@hust.edu.vn (chuyên viên Trần Lê Hùng-Phòng Đào tạo).
c) Các thắc mắc khác về phương thức thu học phí: gửi đến email duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn (chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương-Phòng Đào tạo).

IV. Về quá trình thực hiện thu học phí Đợt 1:

1)     Thời gian thu học phí Đợt 1: từ 8h00 ngày 11/5/2020 đến 16h00 ngày 22/5/2020.

2)    Hình thức thu: Nhà trường thu học phí từ tài khoản thu học phí của sinh viên tại Ngân hàng VietinBank hoặc AgriBank. Nhà trường không thu học phí bằng bất cứ phương thức nào khác.

3)    Để đảm bảo đóng đủ học phí theo quy định, các em cần duy trì số tiền trong tài khoản bằng hoặc lớn hơn khoản học phí cần đóng cộng với khoản tiền duy trì tài khoản theo quy định của ngân hàng. Các sinh viên được miễn phí nộp tiền vào tài khoản để đóng học phí tại bất kỳ chi nhánh nào của VietinBank trên toàn quốc.

Các sinh viên đọc kỹ thông báo, thực hiện đầy đủ và đúng hạn theo các nội dung hướng dẫn.

PHÒNG ĐÀO TẠO


 


PHỤ LỤC TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VÀ SỐ TIỀN HỌC PHÍ SINH VIÊN CẦN NỘP ĐỢT 1

Phân loại chung diện sinh viên

Diện xét

Học phí HK20192 tạm tính
(A)

Mức miễn giảm từ Chương trình hỗ trợ do Covid-19 (P%)

Tiền miễn giảm
CĐCS

Số tiền tối thiểu SV
phải nộp Đợt 1

Ghi chú

Phần NN chi trả

(C1)

Phần Trường chi trả

(C2)

Không thuộc diện chế độ chính sách

Diện đang được HB HTHT

A

0

0

0

50%*A

- Học bổng HTHT được trao cho SV ngay sau khi kết thúc thu học phí Đợt 1.

- Không được xét hỗ trợ khó khăn do Covid-19.

Diện không được HB HTHT

A

P*A

0

0

50%*[A –P*A]

- P=0 nếu SV không được hỗ trợ do Covid-19

- P có giá trị tối đa là 50%

Thuộc diện chế độ chính sách

Diện được Nhà nước miễn giảm 100% học phí

A

0

C1

C2

50%*[A – C2]

- C1, C2 được tính toán căn cứ NĐ 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chi trả học phí.

- C1 sẽ được chi trả từ ngân sách NN cho SV sau khi Nhà trường nhận được ngân sách NN;

- Không được xét hỗ trợ khó khăn do Covid-19.

Diện được Nhà nước miễn giảm 50% hoặc 70% học phí

A

P*A

C1

C2

50%*[A – P*A – C2]

- C1, C2 được tính toán căn cứ NĐ 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chi trả học phí.

- C1 sẽ được chi trả từ ngân sách NN cho SV sau khi Nhà trường nhận được ngân sách NN.

- P=0 nếu SV không được hỗ trợ do Covid-19

- P có giá trị tối đa là 50%

Lưu ý: Danh sách SV diện CĐCS được chốt tại thời điểm hiện tại.

 

Các từ viết tắt: HP – Học phí; CĐCS – Chế độ chính sách; HB HTHT– Học bổng Hỗ trợ học tập; NN: Nhà nước.

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn