Lịch mở điều chỉnh đăng ký lớp kỳ 20192-B

LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH LỚP KỲ 20192-B

Thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20192 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 22/04/2020 đến 17h00 ngày 27/04/2020.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20192 B (từ tuần 37-44) có thể vào đăng ký thêm vào các lớp mở điều chỉnh,
Chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.

Sinh viên đăng ký trên website: https://dk-sis.hust.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn