Thông báo kế hoạch học tập điều chỉnh (do lùi thời điểm bắt đầu kỳ học 20192)

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH HỌC TẬP ĐIỀU CHỈNH
(DO LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU KỲ HỌC)
 
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học tập điều chỉnh do việc lùi thời điểm bắt đầu kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Toàn bộ lịch học sẽ được lùi so với biểu đồ kế hoạch học tập ban đầu 4 tuần.

Một số lưu ý:
-         Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng nội dung của Công văn số 107/ĐHBK-HCTH ngày 13/2/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (đường link tại đây);
-         Thời khóa biểu trong tuần của các lớp học phần không thay đổi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn