Hướng dẫn kiểm tra phân chuyên ngành học của chương trình Chất lượng cao năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KÝ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM
 
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA PHÂN CHUYÊN NGÀNH HỌC NĂM 2020
 
         1. Thi phân ngành học với mục đích là định hướng cho sinh viên được chuyển lên giai đoạn II vào học một trong 16 chuyên ngành tổ chức đào tạo tại 1 trong 4 trường đại học thuộc Chương trình ĐTKSCLC.
         2. Kỳ thi phân ngành học năm 2020 tổ chức vào ngày 03/03/2020 (thứ Ba) cho tất cả sinh viên năm thứ 2 thuộc Chương trình ĐTKSCLC. Đề cương ôn tập có thể tải từ http://bit.ly/30CZg8S
         3. Sinh viên ngoài Chương trình ĐTKSCLC của 4 trường đại học thành viên đã học xong ít nhất là 3 học kỳ có thể tham gia kỳ thi với điều kiện điểm trung bình chung học tập của 3 học kỳ phải đạt từ 7,0/10 trở lên. Trong trường hợp đủ điều kiện và không nợ môn học nào trong 4 học kỳ đầu, sinh viên được vào học năm thứ 3 của Chương trình.
         4. Kỳ thi phân ngành học bao gồm 3 môn: Toán (3 giờ, hệ số 3), Vật lý (2 giờ, hệ số 2) và ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tùy sinh viên lựa chọn, 1 giờ, hệ số 1). Cả 3 môn kiểm tra sẽ diễn ra trong cùng 1 ngày. Nội dung các môn kiểm tra bao trùm toàn bộ chương trình học của PFIEV trong 3 học kỳ đầu.
          5. Điểm trung bình chung của mỗi sinh viên được tính từ kết quả của ba môn kiểm tra. Việc xếp thứ tự phân chuyên ngành học đối với sinh viên dựa trên điểm trung bình chung này.
         6. Trong những trường hợp sau, sinh viên sẽ không được phân ngành học và phải đăng ký kiểm tra lại vào các năm học sau:
         a) Một trong 3 môn kiểm tra bị điểm 0;
         b) Đạt điểm trung bình chung kiểm tra phân chuyên ngành học dưới 2,0/10;
         c) Vi phạm quy chế thi và kiểm tra.
          7. Nếu sinh viên đủ điều kiện vào học năm thứ 3, Ban phân ngành học sẽ quyết định xếp ngành học cho sinh viên, căn cứ theo thứ tự xếp hạng và nguyện vọng của sinh viên.
          8. Trước khi tham dự kỳ thi phân ngành học, sinh viên phải điền vào « Phiếu đăng ký ngành học năm thứ 3 », trong đó ghi theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng, môn kiểm tra ngoại ngữ. Đối với sinh viên chương trình PFIEV tại ĐHBKHN, do trường đã tổ chức phân ngành từ đầu vào nên nếu sinh viên tiếp tục học tại ĐHBKHN sẽ đăng ký ngành theo lớp hiện tai (Cột 1). Sinh viên có nhu cầu chuyển trường thì đăng ký ngành vào Cột 2. Sinh viên phải điền form online tại địa chỉ http://bit.ly/2TOzkGd đồng thời nộp cho lớp trưởng 1 bản đăng ký có chữ ký (mẫu đăng ký tải từ http://bit.ly/38nOF4q). Thời hạn cuối cùng nộp phiếu đăng ký là trước 10h00, ngày 4/2/2020 cho lớp trưởng. Lớp trưởng sẽ nộp tổng kết phiếu đăng ký cho cô Sơn tại phòng Đào tạo 202A C1 trước 16h00 ngày 4/2/2020. Sau đó không được phép thay đổi nguyện vọng và thứ tự các nguyện vọng.
         9. Sinh viên không có nhu cầu chuyển trường đánh dấu vào ô « Không » của mục « Chuyển trường » và ghi nguyện vọng vào cột 1 của Phiếu đăng ký. Số nguyện vọng đăng ký đúng bằng số ngành đào tạo của trường đang học.
          10. Sinh viên có nhu cầu chuyển trường đánh dấu vào ô « Có » của mục «Chuyển trường » và ghi đầy đủ 6 nguyện vọng vào cột 2 của Phiếu đăng ký. Có thể chọn bất kỳ ngành đào tạo nào ở 4 trường để ghi vào cột 2 này.
         11. Sinh viên có nhu cầu chuyển trường phải có đủ các điều kiện sau:
          a) Điểm trung bình chung kiểm tra phân chuyên ngành học cao hơn hoặc bằng điểm trung bình chung của tất cả các sinh viên của ngành muốn chuyển đến.
         b) Hoàn thành và không nợ môn học nào của hai năm học giai đoạn I.
c) Bảng điểm có xác nhận của Phòng đào tạo của sinh viên chuyển trường phải được gửi về VP PFIEV Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trước ngày 30/7/2019.
         12. Các tiêu chí để phân ngành học như sau:
         a) Đạt tối thiểu số lượng sinh viên cho mỗi ngành.
         b) Đáp ứng các nguyện vọng của sinh viên, có ưu tiên theo thứ tự điểm cao.
         c) Cố gắng đáp ứng việc chuyển trường «theo nguyện vọng».
         Số lượng sinh viên tối thiểu và tối đa cho mỗi ngành học được thông báo công khai.
         13. Tất cả các trường hợp ngoại lệ theo Quy định này sẽ được Ban phân ngành xem xét và quyết định sao cho phù hợp nhất.
         14. Sau khi tổng hợp điểm kiểm tra, kết quả và xếp hạng, danh sách chính thức phân ngành học và danh sách sinh viên chuyển trường đến Văn phòng PFIEV của 4 trường để thực hiện./.SỐ SINH VIÊN CHO MỖI NGÀNH HỌC NĂM 2020 (Min-Max)
 
ĐH Xây dựng ĐHBK Hà Nội ĐHBK - ĐH Đà Nẵng
Cơ sở hạ tầng giao thông (IT) Kỹ thuật đô thị (IU) Kỹ thuật công trình thủy (IH) Vật liệu Xây dựng
(MC)
Hàng không (AERO_HN) Tin học công nghiệp (II_HN) Hệ thống thông tin và truyền thông (SIC) Tự động hóa sản xuất (PA) Tin học công nghiệp (II_DN) Công nghệ phần mềm
(TL)
15-17 15-17 15-17 15-17 14-25 14-25 14-25 12-20 12-20 15-30
ĐHBK - ĐHQGTP.Hồ Chí Minh
 
Hàng không (AERO_HCM)
 
 
 
Cơ điện tử (MECAT)
 
Viễn thông (TCOM)
 
Hệ thống
năng lượng (SE)
 
Vật liệu
tiên tiến (MA)
 
 
Polyme và Composite (PC)
 
Xây dựng dân dụng và năng lượng
(B&E)
 
Kỹ thuật và Quản lý nước đô thị
(TGEU)
12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18 12-18
 

Thông tin và mẫu Phiếu đăng ký ngành học năm thứ 3 chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao năm 2020 tải tại đây

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn