Kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2019-2020 (hệ SIE)


THÔNG BÁO
Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2019-2020
cho các chương trình đào tạo quốc tế SIE

 


Sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế SIE đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2019-2020 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sie.hust.edu.vn/. Sinh viên đăng nhập với tài khoản được cấp theo hướng dẫn dưới đây.

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

1. Đăng ký học tập:

Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 2 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: sie.hust.edu.vn, https://ctt-daotao.hust.edu.vn; facebook của phòng Đào tạo https://www.facebook.com/DTDHBKHN/ và facebook của các chương trình đào tạo quốc tế SIE https://www.facebook.com/sie.hust.edu.vn/.

2. Thời gian:

Đăng ký lớp học: 10h ngày 27-12-2019 đến 16h ngày 9-1-2020.

Thời điểm quan trọng:

-Hạn mở thêm lớp: 3/1/2020

-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 8/1/2020

-Đăng ký mở thêm cho các lớp hủy: thông báo sau

3. Chú ý về quá trình đăng ký: 

a) Sinh viên phải đăng ký học tập qua hệ thống trực tuyến của nhà trường.

b) Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở tại các địa chỉ web và facebook trên. Sinh viên sau khi đăng ký có thể kiểm tra trực tiếp xem việc đăng ký có thành công hay không.

c) Các câu hỏi, thắc mắc: sinh viên có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho phòng Đào tạo qua facebook của các chương trình đào tạo quốc tế SIE https://www.facebook.com/sie.hust.edu.vn/.

d) Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. Vì thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:

-Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Khi truy nhập vào hệ thống, đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công.

-Nếu truy nhập vào trang dk-sie.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, em có thể đăng ký vào thời gian khác.

-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký, ví dụ như:

-Tải lại trang liên tục

-Mở nhiều trang đăng ký

-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký

Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được.

4. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần

Hủy lớp:

Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên.

Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp có số lượng 5-19 sẽ xét riêng.

Các lớp có số lượng sinh viên ít sẽ thông báo vào 6/1 và hủy vào 8/1/2020.

Mở thêm lớp: 

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp liên hệ với phòng Đào tạo 201 D7, chậm nhất ngày 3/1/2020.

Sinh viên năm cuối có nhu cầu mở thêm lớp (không có trong Thời khoá biểu) cần viết đơn chuyển cho cô Giang Hương phòng Đào tạo 201 D7, chậm nhất ngày 3/1/2020.

5. Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa.

Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng ký đúng mã môn học. Nhiều môn học có cùng tên nhưng có nội dung khác nhau và có mã môn học khác nhau.

Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

                                                                      Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn