Lịch thu học phí học kỳ 1 năm 2019-2020 (đợt 2)

THÔNG BÁO
Về học phí kỳ I năm học 2019-2020 (20191) đợt 2
(Bao gồm cả hệ Quốc tế SIE)
 
Phòng Đào tạo thực hiện việc tính toán học phí cho mỗi học kỳ theo 02 đợt:

 • Đợt 1: tính toán sơ bộ học phí cần đóng;
 • Đợt 2: tính toán chính xác học phí của mỗi sinh viên trong học kỳ đang xét.
 1. Tra cứu số tiền học phí:
Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20191 (đợt 2) từ ngày 04/12/2019 bằng cách:
Đăng nhập tài khoản vào ctt-daotao.hust.edu.vn
Thời gian thu học phí:

Học phí đợt 2 sẽ thu từ 8h00 ngày 09/12/2019 đến 16h00 ngày 19/12/2019

 1. Cách thức thu học phí:
 • Cách thức thu: thu qua tài khoản ATM của sinh viên tại Ngân hàng.
 • Nhà trường không thu tiền học phí bằng bất cứ hình thức nào khác.
 • Hướng dẫn:
 • Sinh viên cần duy trì số tiền bằng hoặc lớn hơn {khoản học phí cần đóng + tiền duy trì tài khoản} trong tài khoản ATM cá nhân tại ngân hàng.
  • Để việc thu học phí được thành công thì trong tài khoản sinh viên phải có số tiền dư tối thiểu 50.000đ sau khi thu học phí đợt 2 để đảm bảo duy trì tài khoản (số tiền duy trì tài khoản này là theo qui định của ngân hàng).
  • Các thắc mắc về số tiền duy trì tài khoản: liên hệ SĐT 0243.971.8270 (ngân hàng Vietinbank) và 0243.943.2569 (ngân hàng Agribank)
 • Nhà trường sẽ thu học phí tự động từ tài khoản ATM này của sinh viên theo các khung thời gian qui định.
 1. Cách gửi các thắc mắc:

Sinh viên có thắc mắc về học phí thực hiện như sau:

 • Thắc mắc về bảo hiểm y tế, số tiền bảo hiểm y tế:

+Liên hệ với Phòng CTSV (C1-104). ĐT: 0243.869.3108

+E-mail: ctsv@hust.edu.vn

 • Thắc mắc số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước… :

+Liên hệ với chuyên viên Trần Lê Hùng (Phòng Đào tạo) qua email: hung.tranle@hust.edu.vn

 • Thắc mắc cách thu, quá trình thu học phí, tài khoản ngân hàng:

+Liên hệ với chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Phòng Đào tạo) qua email: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn

 • Hướng dẫn gửi email thắc mắc về học phí:

+Sử dụng email trường cấp khi liên hệ để xác thực được người gửi.

+Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 20191  Đợt 2 – Mã số SV”

+Thời hạn nhận thắc mắc về số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước: hạn cuối đến 17:00 ngày 08/12/2019.

+Các email gửi không đúng qui cách sẽ không được xem xét do không xác thực được người gửi hoặc bị hệ thống loại bỏ vào mục thư rác.

 1. Các chú ý
Sinh viên diện chính sách theo quy định vẫn phải nộp học phí đầy đủ. Các khoản miễn giảm sẽ được chi trả sau theo đợt (liên hệ Phòng Công tác sinh viên nếu có các thắc mắc về miễn giảm).       

             PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn