Lịch mở đăng ký điều chỉnh đăng ký kỳ 20191-B

LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH LỚP KỲ 20191-B

Thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20191 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 21/10/2019 đến 16h00 ngày 30/10/2019.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20191 B (từ tuần 11-18) có thể vào đăng ký thêm vào các lớp mở điều chỉnh,
Chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.

Sinh viên đăng ký trên website: https://dk-sis.hust.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn