Lịch thi giữa kỳ - cuối kỳ học kỳ 20191

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI KỲ 20191

Sinh viên chú ý cập nhật thông tin lịch thi của kỳ 20191 trên thông báo này thường xuyên:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Lịch thi tin đại cương IT1130 và EM 2300 sẽ thi trên phòng máy, lịch thi chi tiết từng sinh viên, tìm theo mã sinh viên.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn