Lịch mở đăng ký học phần kỳ 2 năm học 2019-2020 (20192)

THÔNG BÁO LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (20192)


Sinh viên các khóa K63 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20192 như sau:

Thời gian mở đăng ký: Từ 14h00 ngày 16/09/2019 đến 16h00 ngày 28/09/2019
Sinh viên vào trang http://sis.hust.edu.vn để đăng ký học phần. Sinh viên chú ý đăng ký học phần đúng theo Chương trình đào tạo của mình, để xem học phần theo CTĐT các em đăng nhập hệ thống trên https://ctt-daotao.hust.edu.vn --> Chương trình đào tạo.

Chú ý: Sinh viên bắt buộc phải đăng ký các học phần có nhu cầu muốn học để đảm bảo nhà Trường sẽ mở đủ lớp cho sinh viên đăng ký học kỳ 20192Những sinh viên có đăng ký học phần sẽ được ưu tiên đăng ký vào thời gian Đăng ký chính thức.

Sinh viên K64 không phải đăng ký học phần, kỳ 20192 sinh viên vẫn được nhà trường đăng ký học tập.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn