Kế hoạch mở đăng ký học tập kỳ 1 năm học 2019-2020 (20191)

 

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020
cho các khóa K60-K63

 
THỜI KHÓA BIỂU TẠM THỜI KỲ 20191 XEM TẠI ĐÂY (Cập nhật ngày 01/09/2019 - Cập nhạt hủy lớp)

Chú ý: Sinh viên xem mã học phần thuộc chương trình đào tạo của mình trên cổng thông tin trước khi đăng ký lớp học. Những lớp mở cho chương trình đặc biệt (Elitech), chương trình đại trà không được đăng ký. Học phần tương đương xem tại đây


DANH SÁCH CÁC MÃ HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY


KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY
 

 
 
STT
Mã môn cũ Tên Môn Số TC Mã môn mới thay thế Tên môn Số TC
1 FL1016 English Speaking Skills 1 2(2-2-0-4) FL3011 Kỹ năng nói tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
2 FL1017 English Listening Skills 1 2(2-2-0-4) FL3021 Kỹ năng nghe tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
3 FL1018 English Reading Skills 1 2(2-2-0-4) FL3031 Kỹ năng đọc tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
4 FL1019 English Writing Skills 1 2(2-2-0-4) FL3041 Kỹ năng viết tiếng Anh I 2(2-1-0-4)
5 FL1022 Integrated Skills 1 2(2-2-0-4) FL1118 English communication skills 2 2(2-1-0-4)
6 FL1026 English Speaking Skills 2 2(2-2-0-4) FL3012 Kỹ năng nói tiếng Anh II 2(2-1-0-4)
7 FL1027 English Listening Skills 2 2(2-2-0-4) FL3022 Kỹ năng nghe tiếng Anh II 3(2-2-0-6)
8 FL1028 English Reading Skills 2 2(2-2-0-4) FL3032 Kỹ năng đọc tiếng Anh II 3(2-2-0-6)
9 FL1028 English Writing Skills 2 2(2-2-0-4) FL3042 Kỹ năng viết tiếng Anh 2 3(2-1-0-6)
10 FL1031 Integrated Skills 2 2(2-2-0-4) FLE1101 Language Communication Skills 1 4(2-2-0-8)

 

Học phần cũ Học phần thay thế tương đương
Mã HP Tên học phần Thời lượng Mã HP Tên học phần Thời lượng
MI1110 Giải tích I 4(3-2-0-8) MI1111 Giải tích I 4(3-2-0-8)
MI1120 Giải tích II 3(2-2-0-6) MI1121 Giải tích II 3(2-2-0-6)
MI1130 Giải tích III 3(2-2-0-6) MI1131 Giải tích III 3(2-2-0-6)
MI1140 Đại số 4(3-2-0-8) MI1141 Đại số 4(3-2-0-8)
SSH1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4) EM1170 Pháp luật đại cương 2(2-0-0-4)
CH1010 Hoá học đại cương 3(2-1-1-6) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)
CH1011 Hóa học đại cương 2(2-1-0-4) CH1017 Hoá học 3(2-1-1-6)
IT3541 Kỹ thuật lập trình 3(3-1-0-6) IT3040 Kỹ thuật lập trình 2(2-1-0-4)
IT3600 Lập trình hướng đối tượng 3(3-0-1-6) IT3100 Lập trình hướng đối tượng 2(2-1-0-4)Sinh viên các khoá K60 -K63 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2019- 2020 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sis.hust.edu.vn/ (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019- 2020

1. Đăng ký học tập:

Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 1 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: ctt-daotao.hust.edu.vn; facebook của phòng ĐT (https://www.facebook.com/DTDHBKHN/), sis.hust.edu.vn.

Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở tại các địa chỉ web facebook trên. Danh sách các lớp mở số lượng sinh viên đăng sẽ được cập nhật 2 ngày/lần.

K63: Sinh viên K63 được Nhà trường xếp thời khoá biểu theo kế hoạch học tập chuẩn từng ngành (coi như đã được đăng ký), trừ môn Giáo dục thể chất (GDTC) thí nghiệm. Sinh viên cần tự đăng môn học GDTC, thí nghiệm điều chỉnh lịch học nếu cần thiết.

K60, K61, K62: sinh viên tự đăng ký lớp.

Khối lượng đăng ký: tối đa 24TC, tối thiểu 12TC. Với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC. Sinh viên bị cảnh cáo chuẩn tiếng anh TOEIC theo trình độ sinh viên thì tối đa 14TC.

2. Thời gian: 

Thời gian đăng (ĐK) lớp chia làm 5 khoảng như sau:

 

ĐK LỚP chương trình Elitech

ĐK LỚP các chương trình khác

ĐK ĐIỀU CHỈNH chương trình Elitech

ĐK cho chương trình SIE

ĐK ĐIỀU CHỈNH

các chương trình khác

ĐK THÊM vào lớp K64 các lớp khác

 

15h

27/7/2019

15h

29/7/2019

15h

8/8/2019

15h

11/8/2019

15h

16/8/2019

15h

27/8/2018

15h

6/9/2019

 

 

 

 

 

Lớp ít sv: 26/8
Hủy/giữ: 29/8

 

 

                           

Đăng ký lớp: sinh viên đã đăng ký dự kiến học tập (còn gọi đăng học phần) cho học kỳ 2 (vào tuần 3-4 của học kỳ trước) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng dự kiến học tập sẽ đăng lớp vào thời gian Đăng điều chỉnh.

Đăng điều chỉnh: tất cả các sinh viên sẽ được đăng lớp trong thời gian này.

Phân công thời gian đăng cho các nhóm trong thời gian đăng lớp đăng điều chỉnh như sau:

0h-2h hoặc

12h-14h

2h-4h hoặc

14h-16h

4h-6h hoặc 16h-18h

6h-8h hoặc 18h-20h

8h-10h hoặc 20h-22h

10h-12h hoặc 22h-24h

K63

20180000-2100

K63

20182101-4200

K63

20174201-hết

K60 về trước

K61

K62

Đăng ký thêm: đăng thêm vào các lớp đang . Sinh viên thể đăng thêm vào các lớp hiện nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng các lớp bị hủy cần chú ý đăng lại vào các lớp đang mở trong thời gian này. Sau thời gian đăng thêm, sinh viên sẽ không thể đăng vào các lớp nữa.

Thời điểm quan trọng:

-Thông báo lớp ít sinh viên: 26/8/2019.

-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 29/8/2019.

-Kết thúc đăng : 6/9/2019.

3. Chú ý về quá trình đăng

Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn đăng dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:

-Xem danh sách lớp học chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Danh sách các lớp học, số lượng sinh viên đăng hiện tại sẽ được update hàng ngày tại ctt-daotao.hust.edu.vn; facebook của phòng ĐTĐH (https://www.facebook.com/DTDHBKHN/). Khi truy nhập vào hệ thống, sinh viên đăng vào lớp đã chọn thoát ra ngay sau khi đã đăng thành công.

-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Trong thời gian dành cho sinh viên khác: không mở trang, không truy nhập trang web dk-sis.hust.edu.vn.

-Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vn  đăng gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng kéo dài nhiều ngày, em thể đăng vào thời gian khác. Số chỗ trong các lớp hiện đã mở nhiều hơn so với số lượng sinh viên đăng ít nhất 20%.

-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:

-Tải lại trang liên tục

-Mở nhiều trang đăng ký

-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký

Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.

4. Nơi giải quyết các thắc mắc

-Các câu hỏi, thắc mắc: sinh viên thể gửi câu hỏi trực tiếp cho phòng Đào tạo qua facebook của phòng ĐT https://www.facebook.com/DTDHBKHN/ hoặc email pdt@hust.edu.vn.

-Lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp: do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học. Địa chỉ điện thoại văn phòng các Viện: https://www.hust.edu.vn/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao.

-Số lượng sinh viên tối đa: đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa. Nếu sinh viên muốn đăng ký vượt quá cần làm đơn gửi Khoa Viện phụ trách môn học. Khoa Viện sẽ tự đăng thêm cho sinh viên hoặc liên hệ phòng Đào tạo để nới giới hạn lớp.

-Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:

-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước

-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.

-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.

-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết

-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.

4. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp rút học phần

Hủy lớp:

Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên. Thông báo đanh sách Lớp ít sv: 26/8. Thông báo Lớp hủy/giữ: 29/8

Với các lớp thuyết: các lớp số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp số lượng 5-19 sẽ xét riêng. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).

Với các lớp Thí nghiệm: các lớp số lượng ≥5 sẽ giữ, <5 sẽ hủy.

Các lớp có số lượng sinh viên ít sẽ bị hủy vào 29/8. Sau đó, sinh viên vẫn được đăng ký thêm vào các lớp nhưng không rút ra được khỏi các lớp nữa.

Mở thêm lớp: 

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 16/8. Các lớp mới mở muộn nhất 19/8.

Rút học phần 

Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 15 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới số tín chỉ tối thiểu và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút. Đơn nộp tại phòng C1-201, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên http://ctt-daotao.hust.edu.vn, mục biểu mẫu).

5. Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa.

Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng đúng môn học. Nhiều môn học cùng tên nhưng nội dung khác nhau môn học khác nhau.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 

Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

                                                                      Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2019

                                                                          PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn