Thông báo lịch thu học phí học kỳ hè 20183-đợt 1

THÔNG BÁO
Về học phí kỳ hè năm học 2018-2019 (20183) đợt 1 (Trừ hệ đào tạo Quốc tế SIE)

 
 
  1. Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20183 từ ngày 09/07/2019 bằng cách đăng nhập vào ctt-daotao.hust.edu.vn hoặc vào sis.hust.edu.vn (vào mục Tra cứu --> Tra cứu học phí sinh viên).
  2. Thời gian thu học phí (quét qua tài khoản Ngân hàng):

 
 
Đợt 1: Từ 08h00 thứ 2 ngày 15/07/2019 đến 16h00 thứ 6 ngày 19/07/2019
 
 
 

(Sinh viên có thể đóng học phí thành một đợt hoặc hai đợt; đợt 1 phải hoàn thành tối thiểu 60% học phí của học kỳ hè và toàn bộ dư nợ học phí của các học kỳ trước).

3)Mọi thắc mắc về học phí kỳ 20183 đề nghị sinh viên:

-Gửi email đến hòm thư  hung.tranle@hust.edu.vn

-Thời hạn thắc mắc đến 16:00 ngày 19/07/2019

Chú ý:  Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây

-Các sinh viên khóa 56 trở về trước và khóa 57 thuộc khối ngành Ngoại ngữ, Cử nhân công nghệ, SPKT, Kinh tế Quản lý.

-Chưa bao gồm học phí của học phần Đồ án tốt nghiệp (do đang trong quá trình xét). Học phí này sẽ được tính trong đợt 2.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn