Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè 20183 và kỳ 20191

Phòng Đào tạo  tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ hè 20183 và kỳ 1 năm học 2019-2020 (20191) như sau:

 Sinh viên đào tạo theo tín chỉ (học cùng K59,K60,61,62,63):

1/  Thời gian nhận hồ sơ: 
Vào học tiếp từ kỳ hè 20183: từ 06/05/2019 đến 06/06/2019.
Vào học tiếp từ kỳ hè 20191: từ 06/05/2019 đến 15/07/2019.

- SV đăng ký lớp học trong đợt đăng ký điều chỉnh , online trên trang http://dk-sis.hust.edu.vn  ( không cần đăng ký học phần ).

2/  Hồ sơ gồm :

 + Quyết định nghỉ học dài hạn (nhận tại phòng C1-202A) bàn số 6 gặp chuyên viên Nguyễn Kim Huệ

 + Đơn xin tiếp nhận trở lại học trong mục "Biểu mẫu" trên trang :http://ctt-daotao.hust.edu.vn (tại đây)

 + Xác nhận của Công an nơi thường trú, tạm trú về việc không vi phạm pháp luật.

 + Xác nhận của Y tế Trường đủ sức khỏe học tiếp ( nếu nghỉ vì lý do sức khỏe).

 + Xác nhận của bố mẹ và Phường xã (nếu nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn).
Nơi nhận đơn: bàn 6 phòng Đào tạo (C1-202A) gặp chuyên viên Nguyễn Kim Huệ

 Ghi chú :

Sinh viên làm thủ tục nhập học theo đúng lịch trên để kịp thời đăng ký lớp học cho kỳ hè hoặc kỳ 1 năm học 2019-2020

 

 Ngày  03  tháng  05  năm 2019

                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn