Lịch mở đăng ký lớp bổ sung kỳ 20182-B

Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20182 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 25/03/2019 đến 16h00 ngày 03/04/2019.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20182 B (từ tuần 33-40) có thể vào đăng ký thêm, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên website: https://dk-sis.hust.edu.vn/Users/Login.aspx
Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn