Thông báo mở các lớp FL0400 và FL0500 kỳ 20182

Thông báo về việc mở các lớp FL0400 và FL0500:

 

Phòng ĐT sẽ mở các lớp ngoại ngữ FL0400 và FL0500. Sinh viên bị giới hạn tín chỉ do ngoại ngữ, nếu đăng ký vào các lớp này, sẽ được bỏ giới hạn tín chỉ do chưa đạt điều kiện về ngoại ngữ (vẫn áp dụng hạn chế do cảnh cáo học tập)

 

Thời gian đăng ký các lớp FL0400 và FL0500 và bổ sung các học phần khác:
Từ 12h thứ 7 ngày 26/1  đến  14h thứ 6 ngày 1/2.
Phòng ĐT sẽ kéo dài thời gian đăng ký các môn học để sinh viên đăng ký, ngoại trừ các lớp mở của Elitech và các học phần ĐATN, KLTN.
Sinh viên đã đăng ký vào mã lớp FL0400 hoặc FL0500 sẽ được cập nhật số tín chỉ đăng ký vào 10h00 và 22h00. Sau mỗi lần cập nhật sinh viên sẽ không rút được lớp đã đăng ký vào FL0400 hoặc FL0500. Ngoài ra, các mã lớp đã đăng ký trước thời điểm đóng đăng ký 15h00 ngày 25/1 sẽ không được rút ra.
Trong thời gian đăng ký FL0400 và FL0500 phòng đào tạo không xử lý đơn đăng ký Offline.
Sinh viên cân nhắc kỹ trong quá trình đăng ký.

 

Sinh viên khi đăng ký học 2 lớp FL0400 và FL0500 cần:

-Tham gia kiểm tra đầu vào dưới dạng thức TOEIC. Thời gian kiểm tra: 16-17/2. Lịch chi tiết của sinh viên sẽ thông báo sau. 

-Tham gia đầy đủ các giờ học online và offline

-Tham gia kiểm tra giữa kỳ

-Tham gia kiểm tra cuối kỳ dưới dạng thức TOEIC.

Học phí dự kiến: 1,55 triệu đồng

 

Nhà trường sẽ xem xét giảm điểm rèn luyện hoặc cắt học bổng của sinh viên học các lớp FL0400 và FL0500, nếu không tham gia ít nhất 80% giờ học trên lớp và ít nhất 80% giờ học online. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn