Mở đăng ký cho K63 học kỳ 20182

Lịch mở đăng ký lớp cho sinh viên K63 học kỳ 20182
  • Thời gian bắt đầu mở: 15h00 ngày 15/01/2019 đến 17/01/2019
Sinh viên K63 đăng nhập vào hệ thống đăng ký: dk-sis.hust.edu.vn để đăng ký các học phần GDTC, đối với sinh viên đã qua GDTC B (bơi lội) các em đăng ký các học phần GDTC C.

Khung chương trình GDTC áp dụng từ K62 và các học phần tương đương xem tại đây


DANH SÁCH CÁC LỚP MỞ KỲ 20182 DỰ KIẾN XEM TẠI ĐÂY (CẬP NHẬT NGÀY 13/01/2019)

(Chú ý: các học phần GDTC được mở ở các kỳ học nên nếu không đăng ký được do đầy chỗ các em có thể đăng ký học ở các kỳ tiếp theo)

Riêng các lớp tiếng anh Khoa học kỹ thuật (Viện ngoại ngữ) các em đăng ký học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) sau:
FL1024 - Ngữ pháp ứng dụng (mã lớp 107976, 107977, 107978)
Hoặc FL1023 - Ngữ âm thực hành (mã lớp 107973, 107974, 107975) 

Để xem thời khoá biểu nhà trường đã xếp cho sinh viên các em đăng nhập trên ctt-daotao.hust.edu.vn --> Thời khoá biểu tạm thời.

PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn