Lịch mở đăng ký điều chỉnh đơt B học kỳ 20181

Sinh viên chú ý thời gian mở điều chỉnh đăng ký đợt B học kỳ 20181 bắt đầu từ ngày 08h00 ngày 22/10/2018 đến 16h00 ngày 31/10/2018.
Sinh viên có nhu cầu học các học phần mã lớp mở kỳ 20181 B (từ tuần 11-18) có thể vào đăng ký thêm các lớp đã có, chú ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm học phần mở đăng ký, không thể điều chỉnh các học phần đã đăng ký thành công.
Sinh viên đăng ký trên website: http://dk-sis.hust.edu.vn
Trân trọng cảm ơn!
 Chia sẻ bài viết lên facebook

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn