Thông báo về học phí kỳ I năm học 2018-2019 (20181) đợt 1

THÔNG BÁO
Về học phí kỳ I năm học 2018-2019 (20181) đợt 1
 
Phòng Đào tạo đại học (ĐTĐH) thực hiện việc tính toán học phí cho mỗi học kỳ theo 02 đợt:
 • Đợt 1: tính toán sơ bộ học phí cần đóng;
 • Đợt 2: tính toán chính xác học phí của mỗi sinh viên trong học kỳ đang xét.
Khi gửi thắc mắc sinh viên cần lưu ý về phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị về học phí như sau:
 1. Phòng Đào tạo đại học:
  • Thực hiện công tác tính toán học phí theo đăng ký học tập
  • Nhận và xử lý các thắc mắc về cách tính & tổng số học phí cần đóng.
 2. Phòng Công tác chính trị & Công tác sinh viên:
  • Thực hiện việc thu học phí.
  • Nhận và xử lý các thắc mắc về việc thu học phí và dư/nợ của các kỳ trước.
Với học kỳ 20181:
 1. Sinh viên có thể tra cứu học phí học kỳ 20181 (đợt 1) từ ngày 19/09/2018 bằng cách:
        Đăng nhập tài khoản SIS à vào mục Tra cứu  à Tra cứu học phí sinh viên

2.Quy định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy năm học 2018-2019 tại đây(riêng sinh viên K62 xem tại đây và K63 xem tại đây).

3.Sinh viên có thắc mắc về cách tính & số tiền học phí thực hiện như sau:

+Về tài khoản ngân hàng ATM, BHYT, dư nợ học phí, cách thức thu học phí liên hệ với Phòng CTCT&CTSV – C1-104. ĐT:024-38693108 - E-mail: ctsv@hust.edu.vn

+Về Mức học phí, học phần, cách tính học phí liên hệ với Phòng ĐTĐH – P201 nhà C1.   E-mail: hung.tranle@hust.edu.vn.

i.Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 20181  đợt 1 – Mã số SV”

ii.Thời hạn nhận thắc mắc: hạn cuối đến 17:00 ngày 26/09/2018.

iii.Các email gửi không đúng qui cách sẽ không được xem xét do không xác thực được người gửi hoặc bị hệ thống loại bỏ vào mục thư rác.

Chú ý:  

1.Học phí đợt 1 chưa bao gồm các sinh viên thuộc diện sau đây:

+Các sinh viên dự kiến bị cảnh cáo học tập mức 3 kỳ 20172.

+Các sinh viên đã quá thời gian học tập cho phép tại trường (tính đến hết kỳ 20181 : K56 trở về trước, K57 (Cử nhân CN, SPKT, Ngoại ngữ, kinh tế).

2.Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 13/09/2018 và học phần ĐATN (do đang trong quá trình xét).

3.Sinh viên xem lịch đóng học phí tại đây

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn