Thông báo mở đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 (20182)

THÔNG BÁO LỊCH MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (20182)


Sinh viên các khóa K62 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20182 như sau:

Thời gian mở đăng ký: Từ 18h00 ngày 11/09/2018 đến 16h00 ngày 22/09/2018.
Sinh viên vào trang http://sis.hust.edu.vn để đăng ký học phần.

Chú ý: Sinh viên phải đăng ký các học phần có nhu cầu muốn học để đảm bảo nhà Trường sẽ mở đủ lớp cho sinh viên đăng ký học kỳ 20182Những sinh viên có đăng ký học phần sẽ được ưu tiên đăng ký vào thời gian Đăng ký chính thức.

Sinh viên K63 không phải đăng ký học phần, kỳ 20182 sinh viên vẫn được nhà trường đăng ký học tập.
Sinh viên K62 chú ý xem đúng mã học phần của chương trình đào tạo của mình để đăng ký cho đúng mã HP. (Đăng nhập vào http://ctt-sis.hust.edu.vn) phần Chương trình đào tạo.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn