Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký lớp cho học kỳ 20181 các khoá K59 đến K62

 


THÔNG BÁO
Điều chỉnh thời gian đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019
cho các khóa K59-K62

 
Thời khóa biểu dự kiến kỳ 20181 ngày 20/08 tại đây


Dựa theo tình hình đăng ký học tập của các khóa, phòng ĐTĐH đổi thời gian đăng ký các khóa như sau:

2. Thời gian: 

Thời gian đăng ký (ĐK) lớp chia làm 5 khoảng như sau:

 

ĐK LỚP

K62

ĐK LỚP

K61 về trước

ĐK ĐIỀU CHỈNH chương trình Elitech

ĐK ĐIỀU CHỈNH các chương trình khác

ĐK THÊM tất cả các chương trình

 

20h

6/8/2018

20h

7/8/2018

15h

14/8/2018

15h

16/8/2018

15h

30/8/2018

9h

7/9/2018

                       

Đăng ký lớp: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 2 (vào tuần 6-7) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.

Đăng ký lớp cho K62

0h-4h hoặc

12h-16h 

4h-8h hoặc

16h-20h 

8h-12h hoặc

20h-24h

K62

20170000-2000

K62

20172001-4000

K62

20174001-hết

Đăng ký lớp cho K61 về trước

1h-4h

 

4h-7h

 

7h-10h

10h-13h

13h-16h

16h-19h

19h-22h

22h-1h

K61

20160000-20163000

K61

20163001-hết

K60

20150000-20153000

K60

20153001-hết

K59

20140000-20143000

K59

20143001-hết

K58 về trước

Cập nhật dữ liệu

 

 

 

 

 

 

 

                           

Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.

Phân công thời gian đăng ký cho các nhóm như sau:

2h-4h hoặc

12h-14h

4h-6h hoặc

14h-16h

6h-8h hoặc

16h-18h

8h-10h hoặc

18h-20h

10h-12h hoặc

20h-22h

K62

K61

K60

K59

K58 về trước

Đăng ký thêm: đăng ký thêm vào các lớp đang có. Sinh viên có thể đăng ký thêm vào các lớp hiện có nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng ký ở các lớp bị hủy cần chú ý đăng ký lại vào các lớp đang mở trong thời gian này. Sau thời gian đăng ký thêm, sinh viên sẽ không thể đăng ký vào các lớp nữa.

                                                                      Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2018

                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn