Thông báo kế hoạch mở đăng ký lớp học kỳ 20181


THÔNG BÁO

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019
cho các khóa K59-K62

 

Sinh viên các khoá K59 -K62 đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2018- 2019 trực tuyến trên hệ SIS tại địa chỉ http://dk-sis.hust.edu.vn/ (đăng nhập với tài khoản được cấp) theo hướng dẫn dưới đây.

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018- 2019

1. Đăng ký học tập:

Nhà trường sẽ đăng thời khóa biểu kỳ 1 trước khi đăng ký và update thường xuyên trên trang: ctt-daotao.hust.edu.vn; facebook của phòng ĐTĐH (https://www.facebook.com/DTDHBKHN/)

Sinh viên có thể xem danh sách các mã lớp mở tại các địa chỉ web và facebook trên. Danh sách các lớp mở và số lượng sinh viên đăng ký sẽ được cập nhật 2 ngày/lần.

Thời khóa biểu kỳ 20181 dự kiến ngày 20/08/2018 xem tại đây

Khung chương trình GDTC và học phần tương đương GDTC đối với khóa K61 trở về trước xem tại đây

Danh sách học phần tương đương đối với khóa K61 trở về trước học lại với K62 xem tại đây


Chương trình đào tạo cơ sở cốt lõi từ K62 xem tại đây (đang cập nhật) y
 

K62: Sinh viên K62 được Nhà trường xếp thời khoá biểu theo kế hoạch học tập chuẩn từng ngành (coi như đã được đăng ký), trừ môn Giáo dục thể chất (GDTC), trừ môn Quân sự chung bắn súng AK (MIL1130) và thí nghiệm một số học phần chưa có. Sinh viên cần tự đăng ký môn học GDTC, thí nghiệm và điều chỉnh lịch học nếu cần thiết.

Riêng K62 khối D cần đăng ký bổ sung 1 môn tự chọn trong các môn sau: Tiếng Nhật 1 – FL1431, Tiếng Pháp 1-FL1421, Tiếng Trung 1-FL1441

K59, K60, K61: sinh viên tự đăng ký lớp.

Khối lượng đăng ký: tối đa 24TC, tối thiểu 12TC. Với sinh viên bị cảnh cáo học tập mức 1 thì tối đa 18TC, mức 2 tối đa 14TC. Sinh viên bị cảnh cáo chuẩn tiếng anh TOEIC theo trình độ sinh viên thì tối đa 14TC.

2. Thời gian: 

Thời gian đăng ký (ĐK) lớp chia làm 5 khoảng như sau:

 

ĐK LỚP chương trình Elitech

ĐK LỚP các chương trình khác

ĐK ĐIỀU CHỈNH chương trình Elitech

ĐK ĐIỀU CHỈNH các chương trình khác

ĐK THÊM

 

15h

31/7/2018

15h

2/8/2018

15h

14/8/2018

15h

16/8/2018

15h

30/8/2018

9h

7/9/2018

 

 

 

 

Lớp ít sv: 28/8
Lớp hủy/giữ: 30/8

 

 

                       

Đăng ký lớp: sinh viên đã đăng ký học phần cho học kỳ 1 (20181) sẽ được ưu tiên đăng ký lớp thời gian này; sinh viên không đăng ký học phần sẽ đăng ký lớp vào thời gian Đăng ký điều chỉnh.

Đăng ký điều chỉnh: tất cả các sinh viên sẽ được đăng ký lớp trong thời gian này.

Phân công thời gian đăng ký cho các nhóm trong thời gian đăng ký lớp đăng ký điều chỉnh như sau:

0h-2h hoặc

12h-14h

2h-4h hoặc

14h-16h

4h-6h hoặc 16h-18h

6h-8h hoặc 18h-20h

8h-10h hoặc 20h-22h

10h-12h hoặc 22h-24h

K62

20170000-2000

K62

20172001-4000

K62

20174001-hết

K59 về trước

K60

K61

Đăng ký thêm: đăng ký thêm vào các lớp đang có. Sinh viên có thể đăng ký thêm vào các lớp hiện có nhưng nhà trường sẽ không mở thêm lớp. Sinh viên đã đăng ký ở các lớp bị hủy cần chú ý đăng ký lại vào các lớp đang mở trong thời gian này. Sau thời gian đăng ký thêm, sinh viên sẽ không thể đăng ký vào các lớp nữa.

Thời điểm quan trọng:

-Thông báo lớp ít sinh viên: 28/8/2018.

-Thông báo lớp hủy/giữ chính thức: 30/8/2018.

-Kết thúc đăng ký: 7/9/2018.

3. Chú ý về quá trình đăng ký: 

Trong thời gian đăng ký, số lượng sinh viên truy nhập vào hệ thống rất lớn, rất dễ gây ra tắc nghẽn. Vì thế, đề nghị tất cả các sinh viên phối hợp để giảm thiểu tắc nghẽn và đăng ký dễ dàng. Đề nghị toàn bộ sinh viên:

-Xem danh sách lớp học và chọn sẵn lớp với lịch học thích hợp. Danh sách các lớp học, số lượng sinh viên đăng ký hiện tại sẽ được update hàng ngày tại ctt-daotao.hust.edu.vn; facebook của phòng ĐTĐH (https://www.facebook.com/DTDHBKHN/). Khi truy nhập vào hệ thống, sinh viên đăng ký vào lớp đã chọn và thoát ra ngay sau khi đã đăng ký thành công.

-Chỉ truy nhập vào trang đăng ký học tập dk-sis.hust.edu.vn trong thời gian dành cho mình. Trong thời gian dành cho sinh viên khác: không mở trang, không truy nhập trang web dk-sis.hust.edu.vn.

-Nếu truy nhập vào trang dk-sis.hust.edu.vn và đăng ký gặp khó khăn, đề nghị sinh viên: thoát ra ngoài, vào lại sau 30 phút. Thời gian đăng ký kéo dài nhiều ngày, em có thể đăng ký vào thời gian khác. Số chỗ trong các lớp hiện đã mở nhiều hơn so với số lượng sinh viên đăng ký ít nhất 20%.

-Không thực hiện những thao tác gây ảnh hưởng đến đường mạng đăng ký của trường ví dụ như:

-Tải lại trang liên tục

-Mở nhiều trang đăng ký

-Nhờ bên ngoài sử dụng những phần mềm không được phép để đăng ký

Tất cả những thao tác trên đều không có khả năng đăng ký được nhanh hơn nhưng làm ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ đường truyền và làm cho toàn bộ hệ thống chậm lại và có khả năng không ai đăng ký được. Mọi hành động cố tình gây cản trở Nhà trường sẽ có các hình thức kiểm tra, phát hiện và kỷ luật.

4. Nơi giải quyết các thắc mắc

-Các câu hỏi, thắc mắc: sinh viên có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho phòng Đào tạo Đại học qua facebook của phòng ĐTĐH https://www.facebook.com/DTDHBKHN/ hoặc email dtdh@hust.edu.vn.

-Lớp thí nghiệm, thực tập và tốt nghiệp: do Viện dạy môn học đó phụ trách. Mọi yêu cầu, thắc mắc về lịch thí nghiệm, đặc biệt về việc mở thêm hay điều chỉnh lịch, đề nghị liên hệ trực tiếp với Viện phụ trách môn học. Địa chỉ và điện thoại văn phòng các Viện: https://www.hust.edu.vn/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao.

-Số lượng sinh viên tối đa: đã được đặt theo yêu cầu của Khoa Viện và dung tích phòng và không thêm vào được nữa. Nếu sinh viên muốn đăng ký vượt quá cần làm đơn gửi Khoa Viện phụ trách môn học. Khoa Viện sẽ tự đăng ký thêm cho sinh viên hoặc liên hệ phòng Đào tạo để nới giới hạn lớp.

-Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể không đăng ký được môn học. Khi đó, hệ thống sẽ thông báo lý do không đăng ký được. Các xử lý một số thông báo như sau:

-Do chưa học môn điều kiện: sinh viên cần học môn điều kiện trước

-Do đã học môn điều kiện nhưng mã khác: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do sai mã môn điều kiện: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung

-Do thiếu thí nghiệm hoặc lớp thí nghiệm đã quá số lượng: sinh viên cần liên hệ với Khoa Viện phụ trách môn học để bổ sung lớp thí nghiệm cần thiết. Viện sẽ gửi danh sách thời gian thí nghiệm cho Phòng Đào tạo để cập nhật.

-Do quá số tín chỉ: yêu cầu sinh viên được đăng ký tối đa 24 tín chỉ, nếu vượt quá, sinh viên cần rút ra khỏi môn học khác để đăng ký vào môn học cần thiết.

-Do trùng thời khóa biểu: sinh viên cần rút khỏi môn học trùng và đăng ký vào môn học cần thiết

-Do các lớp đều có giới hạn dưới, nếu số lượng sinh viên ít hơn giới hạn dưới, sinh viên sẽ không rút ra khỏi lớp đó được. Vì thế, sinh viên cần rất cẩn thận khi đăng ký lớp.

4. Quy định về hủy lớp, mở thêm lớp và rút học phần

Hủy lớp:

Sinh viên cần theo dõi, chủ động đăng ký thêm hoặc rút khỏi lớp ít sinh viên. Thông báo đanh sách Lớp ít sv: 28/8. Thông báo Lớp hủy/giữ: 30/8

Với các lớp Lý thuyết: các lớp có số lượng lớn hơn 20 sinh viên sẽ chắc chắn giữ, các lớp có số lượng ít hơn 5 sẽ hủy, các lớp có số lượng 5-19 sẽ xét riêng. Với các trường hợp các sinh viên cần học học phần để tốt nghiệp nhưng còn lại quá ít sinh viên, không đủ mở lớp, sinh viên có thể liên hệ với Khoa Viện để xin môn tương đương (nếu có) hoặc môn thay thế (nếu không có môn tương đương).

Với các lớp Thí nghiệm: các lớp số lượng ≥5 sẽ giữ, <5 sẽ hủy.

Các lớp có số lượng sinh viên ít sẽ bị hủy vào 30/8/2018. Sau đó, sinh viên vẫn được đăng ký thêm vào các lớp nhưng không rút ra được khỏi các lớp nữa.

Mở thêm lớp: 

Các sinh viên có nhu cầu mở thêm lớp cần làm đơn gửi Viện phụ trách. Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên và khả năng đáp ứng của Viện, Viện sẽ gửi yêu cầu cho Phòng Đào tạo, chậm nhất ngày 16/8/2018. Các lớp mới mở muộn nhất 17/8/2018.

Rút học phần 

Trong 6 tuần học đầu đối với các lớp mở học 15 tuần và 4 tuần học đầu đối với các lớp mở học 8 tuần, sinh viên có thể làm đơn xin rút học phần (lớp học) với điều kiện số tín chỉ học còn lại không dưới số tín chỉ tối thiểu và vẫn phải đóng học phí các học phần xin rút. Đơn nộp tại phòng C1-201, trong đơn ghi rõ mã lớp học, mã học phần, tên học phần cần rút (mẫu đơn trên http://ctt-daotao.hust.edu.vn, mục biểu mẫu).

5. Lưu ý:

Sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký của mình. Sau khi đăng ký xong, sinh viên cần kiểm tra kết quả đăng ký xem đã thành công chưa.

Sinh viên cần kiểm tra kỹ để đảm bảo đăng ký đúng mã môn học. Nhiều môn học có cùng tên nhưng có nội dung khác nhau và có mã môn học khác nhau.

Thời khoá biểu cho các học phần trong KHHT chuẩn của kỳ học của một ngành được xếp không trùng lặp. Với các học phần  thuộc kỳ học khác, thời khoá biểu có thể bị trùng với các HP kỳ học. 

Sau thời gian đăng ký chính thức và chỉnh sửa đăng ký, sinh viên không được thay đổi môn học đã đăng ký.

                                                                      Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2018

                                                                         PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn