Thông báo lịch mở đăng ký lớp học kỳ hè năm học 2017-2018 (20173)

Thông báo lịch đăng ký học tập kỳ hè 20173

Thời gian mở đăng ký tại trang http://dk-sis.hust.edu.vn

Từ 08h00 ngày 28/05/2018 đến 16h00 ngày 08/06/2018: Mở đăng ký chính thức dành cho những bạn đã đăng ký học phần trong kỳ hè.

Từ 08/06/2018 đến 16h00 ngày 28/06/2018: Mở điều chỉnh đăng ký học tập những sinh viên chưa đăng ký học phần có thể chọn mã lớp cần học để đăng ký nếu còn chỗ.

DANH SÁCH CÁC MÃ HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI K62 XEM TẠI ĐÂY

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC THỂ CHẤT K62 XEM TẠI ĐÂY

Chú ý: Hiện tại lịch chưa có lịch TN của môn học đi kèm, sẽ cập nhật trong lịch TKB sau.

- Lịch Thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án sinh viên liên hệ Viện chuyên ngành. Kỳ hè sinh viên có tối đa 8 tín chỉ để đăng ký.

- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây nhé.
- Kỳ hè là kỳ tự nguyện vì vậy sinh viên K62 tham khảo quy định về học phí kỳ hè tại đây.
Thời khóa biểu dự kiến các học phần mở kỳ hè xem tại đây (cập nhật ngày 01/06/2018).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn