Đăng ký học bổng khuyến khích tài năng (KKTN) và học bổng hỗ trợ học tập (HTHT) cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHBK Hà Nội năm 2018

Nhằm khuyến khích những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, đồng thời tạo điều kiện cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập tại Trường, từ năm học 2017-2018 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng chính sách cấp “Học bổng khuyến khích tài năng” và “Học bổng hỗ trợ học tập” cho sinh viên.
 
Đối với khóa tuyển sinh năm 2018 – K63, Nhà trường sẽ dành khoảng 40 tỉ đồng để cấp học bổng trong toàn khóa học. Mỗi năm Trường cấp khoảng 50 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) và 600 suất học bổng hỗ trợ học tập (học bổng HTHT).

1. Diện được cấp học bổng KKTN – Nhóm 1 
Học sinh đạt hạnh kiểm tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau:
 • Thành viên đội tuyển thi olympic quốc tế hoặc châu Á;
 • Thành viên đội tuyển thi khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc châu Á;
 • Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia;
 • Sinh viên thủ khoa đầu vào theo mã ngành tuyển sinh đồng thời có điểm trúng tuyển vào Trường nằm trong số 10% sinh viên có điểm cao nhất.
2. Diện được đăng ký xét cấp học bổng KKTN – Nhóm 2
2.1. Điều kiện được đăng ký xét cấp học bổng
Học sinh đạt hạnh kiểm tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau:
 • Đạt giải nhì/ ba kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia;
 • Đạt giải nhất/ nhì/ ba kỳ thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia;
 • Đạt giải nhất/ nhì/ ba kỳ thi thể thao/ văn nghệ cấp quốc gia.
2.2. Tiêu chí và phương thức xét chọn
Học bổng xét theo ngành đào tạo (mã ngành tuyển sinh) và được xét từ trên xuống dựa trên kết hợp các tiêu chí như sau:
 • Thành tích thi HSG, thi KHKT, thi thể thao, thi văn nghệ (theo thứ tự ưu tiên: giải nhì HSG = nhất KHKT/ thể thao/ văn nghệ; giải ba HSG = giải nhì KHKT/ thể thao/ văn nghệ; giải ba KHKT/ thể thao/ văn nghệ).
 • Điểm trúng tuyển vào Trường năm 2018 (không tính điểm ưu tiên các loại);
 • Thành tích trong hoạt động phong trào (cán bộ đoàn, lớp và các hoạt động phong trào khác);
 • Giới tính: Ưu tiên nữ.
3. Diện được đăng ký xét cấp học bổng HTHT – Nhóm 3  
3.1. Điều kiện được đăng ký xét cấp học bổng
Học sinh có đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét cấp học bổng HTHT:   
 • Có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn;
 • Điểm trung bình 3 môn tổ hợp xét tuyển vào Trường ĐHBK Hà Nội của ba năm học THPT đạt từ 8,0 trở lên;
 • Hạnh kiểm đạt loại tốt cả 3 năm học THPT.
3.2. Tiêu chí và phương thức xét chọn
Học bổng xét theo ngành đào tạo (mã ngành tuyển sinh) và được xét từ trên xuống dựa trên kết hợp các tiêu chí như sau:
 • Mức độ khó khăn về kinh tế gia đình (hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn khác);
 • Điểm trúng tuyển vào Trường năm 2018 (không tính điểm ưu tiên các loại);
 • Thành tích trong học tập (thi HSG/ KHKT); thành tích trong hoạt động phong trào (cán bộ đoàn, lớp và các hoạt động phong trào khác);
 • Giới tính: Ưu tiên nữ.
4. Mức học bổng
 • Học bổng KKTN bằng 150% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn;
 • Học bổng HTHT có 2 mức toàn phần và bán phần tương ứng 100% và 50% học phí theo chương trình đào tạo chuẩn.
5. Điều kiện duy trì học bổng
5.1. Học bổng KKTN
Kết thúc mỗi năm học sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được duy trì học bổng:
 • Đạt tiến độ học tập theo chương trình đào tạo chuẩn;
 • Kết quả học tập đạt từ loại giỏi trở lên (riêng năm thứ nhất đạt từ khá trở lên);
 • Kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.
5.2. Học bổng HTHT
Kết thúc mỗi năm học sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được duy trì học bổng:
 • Đạt tiến độ học tập theo chương trình đào tạo chuẩn;
 • Kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên (riêng năm thứ nhất đạt từ trung bình trở lên);
 • Kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.
6. Đăng ký xét cấp học bổng và công bố kết quả
 • Thí sinh thuộc Nhóm 1: Thí sinh không cần đăng ký, nhà trường sẽ cấp học bổng  nếu thí sinh nhập học vào Trường.
 • Thí sinh thuộc Nhóm 2: Đăng ký xét cấp học bổng TẠI ĐÂY
 • Thí sinh thuộc Nhóm 3: Đăng ký xét cấp học bổng TẠI ĐÂY
 • Kết quả xét cấp học bổng sẽ được công bố cùng với kết quả tuyển sinh vào ngày 06/8/2018 trên trang tuyển sinh của Trường (http://tuyensinhdaihoc.hust.edu.vn/).
Sau đợt xét cấp học bổng trên, nếu quỹ học bổng chưa cấp hết, Nhà trường sẽ tiếp tục cho sinh viên đăng ký sau khi nhập học vào Trường.                  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn