Lịch đăng ký học phần kỳ 20162

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Sinh viên các khóa K60 trở về trước sẽ đăng ký học phần học kỳ 20162 như sau:

Thời gian mở đăng ký: Từ 10h00 ngày 26/09/2016 đến 16h00 ngày 09/10/2016.

Chú ý: Sinh viên phải đăng ký các học phần có nhu cầu muốn học để đảm bảo nhà Trường sẽ mở đủ lớp cho sinh viên đăng ký học kỳ 20162.

Sinh viên K61 không phải đăng ký học phần, kỳ 20162 sinh viên vẫn được nhà trường đăng ký học tập.

Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn