Thông báo nghỉ ngày giỗ Tổ (10-3 Âm lịch)

THÔNG BÁO CÁC BẠN SINH VIÊN ĐƯỢC NGHỈ HỌC NGÀY GIỖ TỔ 10-3 ÂM LỊCH (TỨC THỨ 4 NGÀY 25/04/2018), NGÀY THỨ 5 (26/04/2018) SINH VIÊN ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn