Cập nhật thông tin cá nhân sinh viên K61

KÊ KHAI LÝ LỊCH SINH VIÊN KHÓA 61 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Với mục đích cập nhật đầy đủ thông tin lý lịch của sinh viên nhằm quản lý hiệu quả và hỗ trợ công tác sinh viên, nhà trường yêu cầu sinh viên Khóa 61 kê khai đầy đủ các trường dữ liệu theo Mẫu kê khai dưới đây. Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện và hoàn thành việc kê khai trước ngày 30/09/2016.

Các bạn vui lòng điền thông tin vào link sau: goo.gl/GB6eaM
-> Trang web của Phòng CT Chính Trị & CT Sinh viên: http://ctsv.hust.edu.vn/
-> Trang page của Phòng CT Chính Trị & CT Sinh viên: https://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn/
-> Trang Group dành cho Tân sinh viên K61: https://www.facebook.com/groups/k61.hust.98er/

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn