THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K60 NHẬN HỌC BỔNG VIETTEL

Nhà trường thông báo sinh viên K60 có tên trong danh sách học bổng Viettel năm học 2015-2016 lên nhận học bổng:

1. Thời gian: từ 21/10/2015 đến 26/10/2015
 
2. Địa điểm: Phòng 103 - C1 (Bàn 3)
 
Lưu ý: SV mang theo thẻ SV hoặc CMND khi lên nhận học bổng.